Foto: Skyfish
27.11.18 DI Energi Nyheder

Fælles nordisk klimaudspil

Netto-nul udledning af drivhusgasser i 2050. Det er det nordiske erhvervslivs anbefaling til den fremtidige europæiske klimaindsats. Opfordringen falder samtidigt med EU-Kommissionens forslag til en ny langsigtet klimastrategi, der blev offentliggjort den 28. november. Det er netop dette udspil som det nye nordiske papir adresserer.

De nordiske lande er ikke sværvægtere økonomisk. Men i forhold til viden om grøn omstilling og energi- og klimavenlig produktion er der en stor og vigtig viden i det nordisk erhvervsliv. Hovedbudskabet fra de nordiske søsterorganisationer er, at de nordiske erfaringer kan bidrage til at fastholde og udvikle EU’s klimalederskab.

At der er behov for et lederskab er der ingen tvivl om. Paris-klimaaftalen fra 2015 var et stort fremskridt i de internationale klimaforhandlinger. Aftalen bygger på frivillige klimaløfter fra de knap 200 lande under FN’s klimakonvention. Om kort tid mødes landene til en ny runde i klimaforhandlingerne under COP24 i den polske by Katowice.

De nordiske søsterorganisationer anbefaler at:

  • EU fastholder sit internationale klimalederskab i implementeringen af Paris-klimaaftalen
  • At EU arbejder for at blive netto-nuludleder i 2050 gennem en god forståelse af forholdene i de enkelte sektorer og en aktiv udnyttelse af de ressourcer vi har i den nordiske region
  • At indsatsen bygger på kendetegnene i de nordiske økonomier, som er åbne, import-eksportorienterede og markedsbaserede. Indsatsen skal sikre grøn og konkurrencedygtig energi med afsæt i fokus på vedvarende energi og energieffektiviseringer.
  • At reguleringen skal hænge godt sammen og sikre en omkostningseffektiv markedsbaseret indsats.
  • At EU’s egen indsats, bl.a. med beslutningerne fra juni 2018 om vedvarende energi målet på 23 pct. og energieffektiviseringsmålet på 32,5 pct., skal bidrage til at inspirere det øvrige lande i EU og internationalt til at handle ambitiøst på klimaudfordringen. 

Læs mere

Læs hele det nordiske klimaudspil her.

Læs EU-Kommissionens forslag her.

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk

Relateret indhold