26.11.18 DI Energi Nyheder

Kom med input til danske regler om energieffektivitet

Som medlem af DI Energi har du mulighed for at give dine input til, hvordan den danske implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv bør være.

EU har nu offentliggjort de justerede regler for, hvordan EU-landene skal fremme energieffektivitet frem mod 2030. Reglerne er fastlagt i Energieffektivitetsdirektivet. De væsentligste ændringer er, at EU har fået et vejledende mål om at reducere sit energiforbrug med 32,5 pct. og, at de nationalt bindende årlige energisparemål er 0,8 pct. af slutenergiforbruget fra 2020 til 2030. Sidstnævnte betyder, at Danmark formentlig skal spare mindst 4,94 PJ årligt. Derudover er fokus på måling og synliggørelse af særligt private husholdningers varmeforbrug øget. Se de nye regler her.

De justerede regler har konsekvens for Danmark og, hvordan de danske love og indsatser for at fremme energieffektivitet kan udformes. 

Som medlem af DI Energi har du mulighed for at give dine input til, hvordan den danske implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv bør være. Inputtene vil blive taget i betragtning i DI’s input til Energisparerådets anbefalinger på området. Deadline for input er onsdag den 2. januar.

Energisparerådets formål er bl.a. at medvirke til en optimal koordinering af energispareindsatsen og kan på eget initiativ komme med forslag til nye energispareinitiativer til energi-, forsynings- og klimaministeren. Læs mere om Energisparerådet nederst på denne hjemmeside.

DI deltager som pennefører i Energisparerådets arbejdsgruppe om dansk implementering af Energieffektivitetsdirektivet. I arbejdet vil DI have fokus på at fremme energieffektivitet i en balanceret tilgang til en omkostningseffektiv grøn omstilling, hvor der både tages hensyn til klimaet, danske virksomheders konkurrenceevne og forsyningssikkerheden.

Har du spørgsmål eller input så kontakt Anne Lund Wilhelmsen på adla@di.dk eller på
3377 3514.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold