Dansk energidelegation på Jeju Island, Korea.

13.11.18 DI Energi Nyheder

Korea - nyt partnerland

I starten af november deltog en række medlemmer af DI Energi i et fremstød for dansk energiteknologi, særligt offshore vind, til Korea anført af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Grøn omstilling på vej i Korea

Korea er i dag næsten fuldstændig afhængig af importerede energiressourcer i form af olie, kul og gas. Hertil kommer atomkraft, som udgør 22 pct. af elforsyningen. Landet har sat en ny kurs for sin energipolitik i retning af grønne omstilling. Man vil øge andelen af vedvarende energi fra 7 pct. i dag til 20 pct. i 2030. Det svarer til en udbygning af ny grøn energi på hele 48,7 GW, herunder 16,5 GW vindenergi. Det er mere end tre gange Danmarks samlede vindkapacitet i dag.

Interesse for danske løsninger

Blandt de deltagende virksomheder i erhvervsfremstødet var Burmeister & Wain Scandinavian Contractors, Copenhagen Offshore Partners, COWI, Niras, Vestas og Ørsted. Ved besøget fik de danske virksomheder mulighed for at præsentere deres kompetencer og løsninger for koreanske firmaer og energipolitikere på både nationalt og lokalt niveau. Og der var stor interesse for de danske virksomheder og deres mulige bidrag til Koreas grønne omstilling. Dansk eksport af energiteknologi til Sydkorea udgjorde 879 mio. kroner i 2017 – et tal der kan stige betydeligt, hvis den koreanske interesse kan omsættes i ordrer.

Nyt partnerskab etableret

Ved besøget underskrev de to lande en aftale om myndighedssamarbejde på energiområdet. Samarbejdet har særligt fokus på havvind, men også landvind, solenergi og energilagring spiller en rolle. Konkret skal de to lande samarbejde om udvikling af energipolitik og regulering både inden for vedvarende energi og nye energiformer. Samtidig lægger aftalen op til gensidige besøg og møder, hvor eksperter og virksomheder kan dele viden og erfaringer.

”Korea har nu sat en ny kurs for grøn omstilling af energisektoren. Ved fremstødet så vi, at der er en reel interesse for danske løsninger inden for vindenergi og andre energiteknologiske felter. Det nye myndighedssamarbejde kan, ligesom vores fremstød, bidrage til at modne det koreanske marked på vindområdet – til gavn for klimaet og for dansk eksport”, siger branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk
Relateret