26.11.18 DI Energi Nyheder

Stigning i dansk eksport af grønne varer og tjenester

Energiproduktion af fornybare kilder udgør størstedelen af eksporten af grønne varer og tjenester, viser nye tal fra Danmarks Statistik

Danske virksomheder eksporterer flere grønne varer og tjenester ifølge Danmarks Statistik. Med et niveau på 81 mia. kr. i 2017 er der en klar stigning i eksporten i forhold til tidligere år. Eksporten af grønne varer og tjenester udgjorde 7 pct. af Danmarks samlede eksport i 2017 og omfatter bl.a. varer, teknologi og viden inden for energi, vand og affald samt yderligere områder inden for miljøbeskyttelse og ressourcebesparelse.

Eksporten var størst inden for produktion af fornybar energi, eller 63 pct. af den samlede grønne eksport. Inden for denne kategori udgjorde vindmøller hovedparten af eksporten og herefter udstyr til energiproduktion fra affald, biomasse samt biogas. Den næststørste kategori var reduceret energi- og varmeforbrug med 13,6 pct. af den samlede grønne eksport. Affaldshåndtering og genindvinding udgjorde ca. 6 pct. af eksporten og var således den tredjestørste kategori. Fordeles de 81 mia. kr. i eksport af grønne varer og tjenester imellem brancher, er der 70 mia. kr. fra industrien, 5 mia. kr. fra videnservice, 4 mia. kr. fra renovation og genbrug samt 2 mia. kr. fra øvrige brancher.

Læs hele nyheden fra Danmarks Statistik her.

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold