Foto: Skyfish
27.11.18 DI Energi Nyheder

Stor stigning i forbruget af vedvarende energi

Energistyrelsens energistatistik for 2017, der netop er blevet udgivet, viser en stor stigning i forbruget af vedvarende energi. Forbruget af biomasse og vindkraft udgør en markant andel heraf.

Energistyrelsen har netop udgivet deres energistatik for 2017, der viser øget forbrug af vedvarende energi og reduceret kulforbrug. Udviklingen viser en lille stigning i det faktiske energiforbrug.

På trods af stigende energiforbrug er de faktiske CO2 udledninger fra energiforbruget faldet i 2017. Et fald på 2,2 mio. ton CO2 svarende til 6 pct. Det betyder, at udledningen af drivhusgasser samlet set er faldet med 31,4 pct. i perioden 1990 til 2017. 

Faldet i udledningen fra energiforbruget skyldes stigende andel af vedvarende energi. I 2017 lå det faktiske vedvarende energiforbrug på 244 PJ, hvilket svarer til en stigning på 12,3 pct. i forhold til året før. Det betyder, at andelen af vedvarende energi steg fra 32,2 pct. i 2016 til 34,2 pct. i 2017. 

Også andelen af vedvarende energi i elproduktionen er steget betydeligt og udgjorde 63,7 pct. af den indenlandske elforsyning i 2017, hvilket er næsten 10 procentpoint mere end året før. Her er det især øget vindandel og øget brug af træpiller, der har båret andelen frem. 

Hele Energistatistikken kan læses her.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold