07.12.18 DI Energi Nyheder

Bioenergi er vigtig for grøn omstilling

På DI Bioenergis årsdag 2018 blev bioenergiens rolle i den grønne omstilling diskuteret. "Vi har brugt biomasse til at producere energi i mere end 140.000 år, og det vil vi fortsætte med i mange, mange år endnu," slog professor Claus Felby fra Københavns Universitet fast.

Meningerne var mange blandt de 75 deltagere, men konklusionen på dagen stod klar bioenergien har en vigtig rolle i energisystemet både nu, og hvis vi skal nå klimamålsætningerne om et Danmark og et EU som netto-nul udleder af CO2 i 2050.

Årsdagen var spækket med spændende oplæg og gode debatter, og blandt budskaberne fra de tre sessioner på dagen var:

Bioenergien som fundament i grøn omstilling

 • En bred enighed blandt både Klimarådet, Københavns Universitet og bioenergibranchen: Biomasse og biogas er vigtige både nu og i fremtidens energisystem!

 • Claus Felby fremhævede, at bioenergi bidrager 3 gange mere til den danske produktion af vedvarende energi end sol, vind, geotermi mv. gør. Professoren fra Københavns Universitet slog samtidig fast, at verden har nok biomasse til at dække verdens forbrug – også når efterspørgslen efter bæredygtig biomasse stiger.

 • Klimarådet pointerede vigtigheden af, at biomasse fortsat skal være bæredygtig og klimavenlig, og at CO2-neutralt biomasse fortsat skal være afgiftsfritaget. Medlem af Klimarådet og professor ved Københavns Universitet Jette Bredahl Jacobsen betonede også, at import af biomasse ikke er et problem, vi skal blot sikre os, at den importerede biomasse også er bæredygtig og klimavenlig.

 • I 2030-2035 kan biogassen helt afløse den fossile naturgas, og der var ingen tvivl om, at det er den vej, vi skal – også selvom prisen på biogas pt. er højere end på naturgas, sagde projektchef Torben Kvist fra Dansk Gasteknisk Center.

 • I debatten slog DI Bioenergis formand adm. direktør Jens-Ole Aagaard Jensen fast, at biomasse er en overgangsteknologi! Alt den teknologi, vi kender i dag, er overgangsteknologi, fordi teknologien udvikles og forbedres hele tiden – og det gælder også inden for biomasse og biogas. Der er ingen grund til at være nervøs for at investere i anlæg, der skal stå i de næste 20-30 år, på grund af teknologiudviklingen, fordi teknologiudviklingen har fundet sted de sidste tusinde år, og det vil den fortsætte med de næste årtusinder også.

  Claus Felby supplerede og beklagede tendensen til, at der ingenting sker, fordi vi venter på den perfekte løsning. ”Det er dumt ikke at investere i de bedste løsninger, der findes her og nu, af frygt for ikke at kunne investere i den perfekte løsning, når den er udviklet, sagde professoren. Selv den løsning, som er perfekt i dag, er ikke den perfekte i morgen, og det er en nødvendighed at investere i den bedste eksisterende teknologi for at kunne udvikle endnu bedre løsninger i morgen, og dermed hæves barren for, hvad teknologien kan.

Bioenergien set ude fra

 • Hele 48 pct. af danskerne ved ikke, at biogas er grønnere end naturgas, det viser Nature Energys skræmmende analyse. Derfor påpegede kommunikationsdirektør Rasmus Winther fra Nature Energy, at vi i branchen har en vigtig opgave i at fortælle, hvad biogas er, og hvorfor den er vigtig. Grøn gas udleder 0 gram CO2 pr. kWh, til sammenligning udleder naturgas 205 gram og olie 266 gram pr. kWh.

 • Bioenergi-kunderne SAS, Fjernvarme Fyn og Arla Foods var alle enige om, at to ting er afgørende for, om de investerer i at blive grønnere.
  • At kunderne efterspørger grønnere produkter og om nødvendigt er villige til at betale mere for et mere klimavenligt valg.
  • Langsigtede politiske rammer, som skaber investeringssikkerhed.

Bioenergien som eksportdriver

 • Danske virksomheder er i den globale førertrøje – også inden for bioenergi, fremhævede både erhvervsøkonomisk direktør Søren Gaard fra Erhvervsministeriet og specialkonsulent i Energistyrelsen Bo Riisgaard Pedersen.

 • Derudover slog Søren Gaard fast, at Danmark har brug for den fleksibilitet, som bioenergien leverer for at komme i mål med vores ambitiøse energi- og klimapolitiske mål. 

 • Både politiker og tidligere formand for FN’s generalforsamling Mogens Lykketoft og DI’s chef for international virksomhedsrådgivning Jacob Kjeldsen pointerede vigtigheden af FN’s verdensmål. De er vigtige, fordi de har givet et fælles internationalt sprog, som åbner op for et markedspotentiale på 70 billioner kr., når de 17 verdensmål skal nås. Et potentiale, som også kan komme den danske bioenergibranche til gavn, sagde Jacob Kjeldsen.

Se oplægsholdernes powerpoint slides her.

Allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen den 3. december 2019, hvor DI Bioenergi afholder sin næste årsdag.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3514
 • Mobil +45 3016 6563
 • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold