DI Energis bestyrelse besøgte Polens største gas-selskab PGNiG under sin studietur i Warszawa.

10.12.18 DI Energi Nyheder

Dansk-polsk partnerskab i energi

DI Energis bestyrelse har netop besøgt Polen for at styrke partnerskabet. DI Energi lancerer ny analyse af Polens aktuelle energipolitik og betydning for Danmark.

Vigtigt partnerland

DI Energis bestyrelse afholdt i november sit bestyrelsesmøde i Warszawa og gennemførte ved den lejlighed en intensiv studietur med dialog med centrale energipartnere i landet.

Bestyrelsen ønskede ved besøget at styrke forholdet til Polen, som er et vigtigt partnerland for den danske energibranche af flere grunde:

  • Polen er et stort marked for den danske energibranche med en årlig import på ca. 2 mia. kroner.
  • Flere af energiindustriens virksomheder har betydelig produktion i Polen.
  • Som nabolande udveksler Polen og Danmark energi. Der er netop truffet endelig beslutning om gasforbindelsen Baltic Pipe, som skal være operativ i 2022.
  • Polen er også en stærk EU-partner med stor indflydelse på den fælles energipolitik.

Polens energipolitik

Polens regering har netop fremlagt sit udspil til Polens energipolitik frem mod 2040. Forslaget er endnu ikke er vedtaget i parlamentet men udgør en retningspil for landets energipolitiske kurs i de kommende år.

Blandt nyhederne er, at andelen af kul i Polens elproduktion forventes at falde fra 78 til 32 pct., andelen af gas vil vokse fra 3 til 16 pct., vedvarende energi vil vokse betydeligt til 32 pct., og som noget nyt ønsker Polen at indføre a-kraft, som i 2040 skal dække 18 pct. af landets energibehov.

For en nærmere gennemgang af Polens energimix, dansk-polsk energisamarbejde og den fremtidige energipolitik, se DI Energis analyse ”Polish Energy Transition and Danish Involvement”.

Indtryk fra Polen

Bestyrelsen fik ved sin studietur et godt indblik i de aktuelle tendenser og muligheder i Polen. Landets investeringer i mere VE (herunder offshore vind og sol) og EE (herunder fjernvarme og bygningsrenovering) åbner betydelige mulighed for dansk eksport. Etableringen af Baltic Pipe er endvidere en ny og helt håndgribelig forbindelse mellem landene, som skaber grobund for mere energisamarbejde.

Branchedirektør Troels Ranis udtaler: ”Polen er allerede i dag en væsentlig partner for vores branche. I takt med, at landet investerer mere i VE og EE forventes vores eksport til landet at øges.”

FN’s klimatopmøde i Katowice

Polen er i fokus i disse uger i forbindelse med værtskabet af FN’s klimatopmøde i Katowice. Også her er DI Energi til stede – dels for at følge klimaforhandlingerne og dels for at markere og udbygge energipartnerskabet med Polen yderligere.

Ved den lejlighed underskrives en samarbejdsaftale mellem Polens og Danmarks energiministre, ligesom en række danske virksomheder præsenterer deres grønne løsninger for det polske marked – med særlig vægt på energieffektivisering, fjernvarme og vindenergi.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold