20.12.18 DI Energi Nyheder

Julehilsen med et veloverstået klimatopmøde i Polen

DI Energi ønsker alle medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Julen nærmer sig. Fra Industriens Hus kan vi se Tivolis julelys lyse op, og der er skruet helt op for den gode julestemning. Det samme var forventningerne til COP24 i Katowice i Polen. I Paris for tre år siden blev alverdens ledere enige om en aftale, som skal sikre, at temperaturen på kloden ikke stiger med mere end to grader – og helst kun halvanden grad. Men de konkrete løfter fra landene om at reducere udledningen af CO2 rækker ikke til at nå målet. Med de løfter, der er givet, vil temperaturen stige med omkring 3-3,5 grader i 2100. I Katowice blev det konkret aftalt, hvordan man skal udfylde en del af klimahullet. Politikere, erhvervsliv og de grønne organisationer fik bragt mere overensstemmelse mellem løfter og handling. Klimakonferencen blev i det lys den mest interessante siden mødet i Paris. Der er håb for fremtiden.

I Danmark og resten af EU er der indgået politiske aftaler og præsenteret udspil, som dækker perioden frem til 2030. Herhjemme har vi i år fået en ny historisk bred energiaftale, og regeringen er kommet med et klimaudspil, der blandt andet har som ambition, at der skal være én million elbiler i Danmark i 2030. De danske politiske aftaler bygger oven på de beslutninger, der er truffet i EU, ligesom EU’s aftaler bygger på Paris-aftalen.

Men vi skal videre, og EU-Kommissionen præsenterede den 28. november sin strategi for EU’s langsigtede klimaomstilling frem mod 2050. Dermed er scenen sat til at holde EU i førertrøjen for grøn omstilling. DI Energi er ligeså klar i mælet: Vi skal sætte høje ambitioner og sikre netto-nul udledning af CO2 i 2050 i både Danmark og EU. Det kræver, at vi gennemfører en meget omfattende grøn omstilling af hele EU’s økonomi og i alle sektorer. Vi skal sætte fart på investeringerne i grøn elektricitet og varme og ikke mindst i energieffektiviseringer. De teknologier, vi kender i dag, kan bringe os langt. Men der skal også helt nye løsninger til. Vi får brug for bedre batterier og andre energilagringsløsninger, et mere fleksibelt energiforbrug samt løsninger, der kan binde og udnytte CO2 til nyttige formål. Det vil kræve en storstilet strategisk forsknings- og udviklingsindsats både i Danmark og EU.

Vi venter også spændt på anbefalingerne fra regeringens nedsatte grønne vækstteam med COWI’s adm. direktør Lars Peter Søbye som formand. Der er brug for at udvikle og teste nye grønne teknologier og tænke mere i digitalisering og datadrevet vækst på energiområdet. Arbejdet har været i gang siden starten af 2018.

Efteråret bød også på Energipolitisk Konference, som DI Energi for fjerde år i træk gennemførte i samarbejde med Dansk Energi. Med 250 deltagere tog vi temperaturen på energipolitikken efter sommerens historiske energiforlig. Overskriften var klar: Energiaftalen - Fra forhandlingsbord til virkelighed.

Bioenergi har været et varmt energipolitisk tema. Vigtigheden af bæredygtig biomasse og biogas i den grønne omstilling blev sat på dagsordenen på DI Bioenergis velbesøgte årsdag i starten af december. Bioenergiløsninger rummer samtidig muligheder for at styrke den grønne eksport i årene fremover. Det samme rummer solenergi, hvor DI Energi i sensommeren også gennemførte konferencen ”Sol over Danmark” i Industriens Hus.

Nye markeder vejrer også i horisonten. Med energiforliget blev eksportfremmeindsatsen på energiområdet styrket. Nye partnerlande er kommet i spil. Fremover vil eksportordningen omfatte i alt fem lande: UK, USA, Tyskland, Holland og Sydkorea.

Netop Sydkorea var i centrum for et større energieksportfremstød med energiminister Lars Christian Lilleholt i spidsen i oktober. En større kreds af virksomheder i DI Energi deltog og fik syn for sagen. Med meget høje politiske ambitioner for den grønne omstilling er der frem mod 2030 lagt op til eksempelvis at installere 12 GW havvind.

DI Energi er i god form. Branchefællesskabet er står stærkt og synligt. Flere medlemmer kommer løbende til. Med en aktiv og stærk bestyrelse eksekveres der dagligt på strategien frem mod 2020. Men tiden er også kommet til at tænke nyt. I det nye år vil der blive taget initiativ til at kigge nærmere på fremtiden med en ny fortælling om den grønne omstilling og en ny branchestrategi!  

Jeg vil slutte af med at ønske alle både medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret