20.12.18 DI Energi Nyheder

PSO-tariffen falder i 1.kvartal 2019

PSO-tariffen for 1. kvartal 2019 falder – både i forhold til tariffen for 4. kvartal og især i forhold til tariffen for 1. kvartal 2018. PSO-tariffen udgør nu 6,2 øre pr. kWh.

PSO-tariffen falder fra 9,4 øre pr. kWh i 4. kvartal 2018 til 6,2 øre pr. kWh i 1. kvartal 2019.

Faldet skyldes dels højere elpriser, der reducerer tilskuddet til støtteberettiget elproduktion (vedvarende energi), hvormed PSO-omkostningerne bliver mindre. Dette fald modvirkes dog i et vist omfang af, at der i 1. kvartal typisk er en høj produktion af vedvarende energi, hvilket påvirker PSO-omkostningerne i opadgående retning. Samlet set bliver støtteomkostningerne reduceret.

Herudover bliver omkostningerne til vedvarende energi frem mod 2022 gradvist overført fra PSO-tariffen til finansloven, hvilket betyder en løbende udfasning af PSO-tariffen på elregningen.

Samlet set er resultatet, at PSO-tariffen i 1. kvartal 2019 udgør 6,2 øre pr. kWh mod 14,9 øre pr. kWh i 1. kvartal og 9,4 øre pr. kWh i 4. kvartal 2018.

Læs mere om reduktionen af PSO-tariffen på Energistyrelsens hjemmeside her.

Louise Bank

Louise Bank

Teamleder

Relateret indhold