17.04.18 DI Energi Nyheder

Hvordan kan digitalisering fremme fleksibelt forbrug af el?

Hvordan digitalisering kan fremme fleksibelt elforbrug? Og hvordan kan det udnyttes, at op imod 20 pct. af Danmarks elforbrug kan blive fleksibelt? Det er Energinet netop ved at undersøge.

Op imod 20 pct. af Danmarks elforbrug kan blive fleksibelt. Der er store potentialer både for den enkelte elforbruger og for Danmarks samlede elregning i at bruge elektriciteten, hvor der er rigeligt grøn el.

Hvordan digitalisering kan fremme fleksibelt elforbrug, er Energinet netop ved at undersøge.

Idéen bag forbrugsfleksibilitet

Danmark har et mål om, at vi skal være uafhængige af kul, olie og gas i 2050, og for at nå det mål kræves, at vores elforbrug dækkes af vedvarende energi.

Udover at udbygge vedvarende energi kan vi også bruge den vedvarende energi smartere ved at flytte noget af vores elforbrug til perioder, hvor der er meget vedvarende energi, for eksempel når det blæser meget.

I perioder med meget vedvarende energi er elprisen lav, og her vil forbrugere kunne spare penge på elregningen og hjælpe energisystemet ved at lægge deres elforbrug.

På samme måde er det penge værd for energiselskaberne og Energinet, hvis forbrugere kan lukke deres elforbrug ekstraordinært, når elnettet er allermest belastet.

Ved et fleksibelt elforbrug kan Danmark til dels modsvare den ufleksible produktion af vedvarende energi og dermed få mere ud af den vedvarende energi, når der er allermest af den.

En analyse fra EA Energianalyse vurderer, at 15 PJ af det danske elforbrug på ca. 75 PJ kan blive fleksibelt.

Digitaliseringens rolle i det fleksible elforbrug

Forbrugsfleksibilitet kræver store mængder af data, som skal forbinde Energinet på den ene side og forbrugerne på den anden side. Man skal kunne aflæse prissignaler og justere elforbruget derefter.

Lige nu arbejder Energinet og deres partner på et pilotprojekt, der skal afklare om blockchain-baseret teknologi kan bruges til at skabe en sikker kommunikation af elforbrugsdata mellem systemer og de aktører i elmarkedet, der ønsker at lave nye fleksible elprodukter og services til elforbrugerne.

Elforbrugerne skal selv kunne give adgang til deres data på en simpel og sikker måde, uden at der bliver sendt personhenførbare oplysninger.

Teknologien giver helt nye måder at tænke identifikation og dataadgang på, og den skal hjælpe til at reducere transaktionsomkostninger i anvendelsen af data.

Derudover muliggør teknologien potentielt for udveksling af elforbrugsdata på tværs af landegrænser, hvilket kan have stor betydning i arbejdet mod et fælles europæisk indre elmarked.

På den måde kan danske kommercielle aktører, der tilbyder energiservices, på sigt tilbyde løsninger uden for Danmarks landegrænser.

Dermed øges markedet fra 5,8 mio. danskere til de mere end 508 mio. europæiske borgere og mange hundrede tusinde virksomheder.

Anne Lund Wilhelmsen
Skrevet af:

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold