01.05.18 DI Energi Nyheder

Energipolitisk redegørelse 2018

Regeringen er den 25. april kommet med den energipolitiske redegørelse for 2018.

Den energipolitiske redegørelse er regeringens årlige redegørelse om den energipolitiske situation og udvikling – både på globalt, europæisk og nationalt plan.

Redegørelsen kommer desuden ind på de overordnede udviklingstræk i dansk energipolitik, spørgsmålet om energieffektivisering, energiforsyning og –produktion samt spørgsmålet om forskning, udvikling og demonstration.

Globalt set er udviklingen i høj grad påvirket af Paris-aftalen, der øger efterspørgslen efter grønne løsninger, og frem mod 2030 forventes efterspørgsel efter og forbrug af vedvarende energi at stige markant, mens forbruget af især kul, men også olie vil stagnere.

På europæisk plan står Energiunionen og EU’s klima- og energipolitiske mål i centrum frem mod 2030.

I Danmark er der fokus på en ny energiaftale med udnyttelse af omkostningseffektiv og markedsbaseret kombination af energieffektivisering, udbygning med vedvarende energi, elektrificering og fremme af et integreret og fleksibelt energisystem i centrum.

Læs mere

Læs den energipolitiske redegørelse her.

Louise Bank

Louise Bank

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk

Relateret indhold