15.05.18 DI Energi Nyheder

Hvad betyder Brexit for dig?

DI gør status for Brexit ved møde den 19. juni. Særligt fokus på energi. Tilmeld dig.

Brexit skaber usikkerhed

Der er mindre end et år til, at Storbritannien (UK) forlader EU. Det vil medføre forandringer for de danske virksomheder, der har aktiviteter på det britiske marked. Der er sket fremskridt i EU’s forhandlinger med briterne i den seneste tid, men der er stadig usikkerhed om en række forhold, herunder den fremtidige handelsrelation mellem EU og UK.

For energibranchens virksomheder er temaer som markedsadgang, investeringssikkerhed og arbejdskraftens bevægelighed af stor betydning. Desuden har briternes energipolitik, den fortsatte udbygning med VE, EE og fjernvarme og betingelserne herfor stor betydning for energibranchens muligheder i landet.

Energibranchens største eksportmarked

UK var i 2017 energibranchens største eksportmarked. Værdien af vareeksporten blev mere end fordoblet til 18,4 mia. kroner svarende til knap 25 pct. af branchens samlede eksport. Dermed blev 2017 branchens bedste eksportår til UK nogensinde. Andelen af grøn teknologi var knap 70 pct. af eksportværdien. Det skyldes, at vindturbiner og tilbehør hertil udgjorde den største enkelte varegruppe, og at året 2017 tegnede sig for flere leveringer på store ordrer for den danske vindindustri. Eksporten er også betydelig - og under fremgang – på flere andre energiteknologiske felter.

Energibranchens største investeringsmål

Ved udgangen af 2016 var den danske beholdning af direkte investeringer på forsyningsområdet i Storbritannien 39,5 mia. kroner. UK er dermed det største modtagerland af danske investeringer på forsyningsområdet, og landet tegner sig for hele 63,3 pct. af beholdningen. Forsyningsområdet står for godt 25,8 pct. af den samlede beholdning af danske investeringer i UK. Hermed er energi en meget betydelig sektor i det dansk-britiske samkvem, og branchen har stor betydning, også efter Brexit.

Dansk-britisk energipartnerskab

De danske energimyndigheder har et formaliseret samarbejde med briterne. Samarbejdet kaldes eksportordningen og har til formål at udveksle erfaringer om regulering, bidrage til at modne markedet for fjernvarme og energieffektivisering og bane vejen for danske eksportmuligheder.

I denne uge besøgte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt således den skotske energiminister Paul Wheelhouse for at underskrive en ny samarbejdsaftale med fokus på fjernvarme og energieffektivitet i bygninger. Der foregår løbende besøg og dialog både på myndigheds- og virksomhedsniveau i regi af dette partnerskab, som DI Energi også er engageret i.

Brexit statusmøde

Den 19. juni afholder DI et medlemsmøde om Brexit. Her vil eksperter, forhandlere og rådgivere dele deres viden og virksomhederne drøfte deres erfaringer og overvejelser. Hvad bør man som virksomhed være forberedt på, og hvad man kan forvente?

Der afholdes en særlig workshop om Brexits betydning for energibranchen. Her vil bl.a. være oplæg fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet samt Ørsted og andre firmaer med stort engagement i Storbritannien.

Man kan også deltage i informationsmødet via live-streaming.

Læs mere

Infomøde i DI den 19. juni 2018: Forbered virksomheden til Brexit. Læs mere her.

 

Brexit tvinger virksomheder i ny retning.

 

Læs rapporten "Eksport af energiteknologi og -service 2017" her.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold