28.05.18 DI Energi Nyheder

Klimarådet offentliggør rapport om biomasse

Klimarådet kom 7. maj med sin årlige rapport, som denne gang omhandler biomasse. Hovedbudskabet i rapporten er, at der er behov for en bedre regulering, som skelner mellem klimavenlig og klimabelastende biomasse.

Klimarådet skriver, at biomassen udgør størstedelen af vores forbrug af vedvarende energi, men at ikke al biomasse er godt for klimaet. Kun den biomasse, som lever op til bæredygtighedskriterierne, skal betragtes som grøn energi med mulighed for afgiftsfritagelse og tilskud. Klimarådet anfører, at Danmarks store import af biomasse giver Danmark et særligt ansvar for at sikre, at vi kun brænder klimavenlig biomasse af. På den baggrund mener rådet, at de i øvrigt fornuftige bæredygtighedskriterier i den danske brancheaftale skal strammes, så de bedre tager hånd om biomassens klimaaftryk. Specifikt opfordrer rådet regeringen til at udvikle en række indikatorer, der kan danne grundlag for regulering, så biomasse med stort klimaaftryk undgås.

I DI Bioenergi hæfter vi os ved, at Klimarådet anerkender bioenergiens rolle i den grønne omstilling, når blot biomassen er bæredygtig. Vi er helt enige i, at biomassen skal være bæredygtig for at spille en rolle om klimatiltag. Vi har også noteret, at de største forbrugere af biomasse lægger op til at evaluere den danske brancheaftale og gøre den endnu stærkere.

Klimarådet efterlyser skærpede krav til bæredygtigheden af biomassen og anbefaler at kun biomasse, som lever op til disse skærpede krav, kan opnå afgiftsfritagelse og støtte.

Foto: Michael Persson
Charlotte Thuesen Christensen
Skrevet af:

Charlotte Thuesen Christensen

Relateret indhold