02.05.18 DI Energi Nyheder

Regeringens energiudspil løfter den grønne omstilling

Regeringen præsenterede den 26. april 2018 sit udspil til et nyt energiforlig, der skal trække Danmark i en grønnere retning frem mod 2030.

Udspillet bygger i vid udstrækning på anbefalingerne fra regeringens energikommission som DI har støttet op omkring. Det er glædeligt, at regeringen vil etablere den største havvindmøllepark nogensinde i Danmark. Men DI opfordrer til, at den endelige aftale også har et klart fokus på at øge energieffektiviteten i bygninger.

- Virksomhederne har brug for en ny energiaftale i Danmark, der holder fast i vores førerposition på den grønne omstilling. Med regeringens udspil har vi fået et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger. Vi håber, at et bredt flertal i Folketinget hurtigst muligt bliver enige om et forlig, som fører Danmark sikkert videre mod et bæredygtig samfund, siger Tine Roed, direktør i DI.

Hun mener, at forslaget om at bygge den største havvindmøllepark i Danmark nogensinde understreger, at der er en vilje til at fastholde den danske styrkeposition inden for havvind.

På mange fronter er der lyttet til ønskerne fra dansk erhvervsliv, men der er behov for, at indsatsen for at øge energieffektiviteten også kommer til at omfatte bygninger.

- Vi er enige i, at indsatsen for at øge energieffektiviteten i højere grad skal konkurrenceudsættes. Men politikerne skal huske, at vores indsats for at spare energi i bygninger i dag leverer omkring en tredjedel af energibesparelserne, som vi hvert år skal levere frem mod 2020. Uden en målrettet pulje til bygninger risikerer vi at tabe den vigtige indsats på gulvet, siger Tine Roed.

Med regeringens eksportstrategi fra 2017 blev der sat et mål om at fordoble eksporten af energiteknologi og -services til 140 mia. kr. i 2030. Med energiudspillet følger regeringen op med et betydeligt løft til eksportfremmeindsatsen med i alt 175 mio. kr. frem til og med 2024.

 - Det er klogt at skrue op for eksportfremmeindsatsen. Den internationale efterspørgsel på grønne og effektive energiløsninger stiger. Desværre oplever vi samtidig en afmatning i den danske eksport af energiteknologi i disse år. Derfor er der brug for at hanke mere op i indsatsen, for ellers løber konkurrenterne fra os, siger Tine Roed.

Regeringen lægger op til et nybrud i dansk energipolitik. Der skal være fri konkurrence mellem teknologierne, og hele energipolitikken skal i fremtiden finansieres over finansloven. Det vil gøre regningen lavere for virksomhederne og forbedre konkurrenceevnen, mener DI.

- Under den nuværende energiaftale er priserne på vind og sol faldet markant. På et tidspunkt inden 2030 er der udsigt til, at investeringerne i vedvarende energi kan ske uden offentlig støtte. Det vil være til gavn for hele det danske samfund, siger Tine Roed.

Den internationale efterspørgsel på grønne og effektive energiløsninger stiger. Desværre oplever vi samtidig en afmatning i den danske eksport af energiteknologi i disse år. Derfor er der brug for at hanke mere op i indsatsen, for ellers løber konkurrenterne fra os. Tine Roed, Direktør

DI er tilfreds med, at regeringen vil fremme brug af virksomhedernes overskudsvarme med en særlig pulje på 100 mio. kr. årligt. Det er også godt, at regeringen foreslår en varig lempelse af elvarmeafgiften med i alt 25 øre pr. kWh. Det vil gøre det attraktivt at investere i elvarmepumper.

Tine Roed opfordrer partierne til at løfte forskningsindsatsen på energiområdet i den endelige aftale.

- Forskning og udvikling på energiområdet er vores billet til fremtiden. Derfor er der brug for at genindføre energimilliarden fra 2010. Men det er godt, at der bliver lagt en bund på 580 mio. kroner i 2020, siger Tine Roed.

DI opfordrer Folketingets partier til at blive enige om en ny og ambitiøs energiaftale frem mod 2030. Med regeringens energiudspil er forhandlingerne om Danmarks grønne fremtid skudt i gang, og jo hurtigere partierne bliver enige, jo mere ro bliver der om fremtidens grønne investeringer, mener DI.

Læs mere

Læs mere om regeringens energiudspil her.

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Seniorchefkonsulent

Relateret indhold