11.06.18 DI Energi Nyheder

Danmark mister grønne investeringer til udlandet

De offentlige midler til forskning og innovation i energisektoren er dalet, og det har fået de private investeringer til at gå i stå i Danmark. I stedet lægger danske virksomheder deres penge i grøn energi i udlandet, oplyser DI Energi.

Energisektoren har i en længere årrække været vidne til, at puljen med offentlige midler til forskning og innovation i energiteknologi er skrumpet.Hvis man lægger EUDP-midlerne sammen med midlerne fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Udvikling, var man i 2010 oppe på en milliard kroner. Mens man i dag må stille sig tilfreds med det halve.Det har ifølge DI Energi haft en afsmittende effekt på de private investeringer, der ser ud som om, de har været frosset i tid i 10 år. Men det er ikke fordi, de danske virksomheder er stoppet med at investere i grøn energi. Investeringerne er blot havnet i udlandet, oplyser DI Energi.Det får nu brancheorganisationen til at kalde på en ny, national strategi for forskning og innovation på energiområdet, der kan guide pengene tilbage til Danmark.

De private investeringer i forskning og innovation er stagneret i Danmark. Vi er i et dødvande, og dermed er vi jo udfordret på alle leder og fronter. Når vi kobler det til billedet af, hvordan det går med eksporten af dansk energiteknologi, udstyr, services og det hele, hvor vi er i en tilstand af afmatning i øjeblikket, så er svaret jo i virkeligheden let at se igennem tågen. Vi skal satse mere, og vi skal gribe de muligheder, der er i det globale marked for ren, grøn energi. Troels Ranis, Branchedirektør

Den nye strategi bør blandt andet involvere at afsætte en milliard kroner til forskning på energiområdet, da Danmark ellers risikerer at falde for langt bagud i det globale perspektiv, lyder det fra DI Energi. Fra 2016 til 2017 steg de globale investeringer i grøn energi med 3 pct., og Danmark er nødt til at ride med på investeringsbølgen, mener Troels Ranis. Han opfordrer også til at øge samarbejdet mellem det offentlige og private, der hånd i hånd ville få mere succes.

En større pulje til forskning og innovation vil give mulighed for at accelerere investeringerne og styrke afsættet på tværs af alle aktører i værdikæden fra forskningsinstitutionerne til private investorer og iværksættere. Forhåbentlig vil det få de private investeringer i årene efter til at træde ud af den stagnation, som de befinder sig i nu. Troels Ranis, Branchedirektør

Samme opråb er interesseorganisationen Vindmølleindustrien tidligere kommet med."Danmark skal i stort omfang leve af forskning og de produktionsarbejdspladser, dette kaster af sig," lød det fra Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien, i fjor.

"Vi så gerne, at vejen tilbage til 1 mia. kr. til energiforskning går hurtigere nu, når det er en af de unikke danske styrkepositioner," sagde Jan Hylleberg.

De investeringer, der foregår i Danmark, er båret af få og meget store virksomheder med et international fokus. Og det er vigtigt at få skabt en bredere opbakning i forhold til de private investeringer, mener Troels Ranis.

Der kan sættes direkte lighedstegn mellem et fald i midlerne til energiforskning og den nedadgående kurve på grøn eksport, lyder det.

Før regeringens ligning om en fordobling af eksporten kan gå op, kræver det, at vi satser mere og vender tilbage til at have energimilliarden. Det er nødvendigt for at give det kritiske skub, der skal til for også at skabe morgendagens vindervirksomheder. Troels Ranis, Branchedirektør

S: Der er behov for forskningsmilliard

Der har længe manglet politisk vilje til at udvikle en ambitiøs plan for forskning i grøn energiteknologi, mener DI Energi.

Men det kan måske være ved at vende. I Socialdemokratiets miljø- og energiudspil lægger partiet op til, at der skal afsættes en milliard kroner om året til forskning i energiteknologi- og løsninger.

"I Danmark har vi været fremsynede og dygtige til at støtte nye måder at producere energi på. Vindmøller, solceller, biogas. Derfor har Danmark et forspring. Med dygtige forskningsmiljøer og et innovativt erhvervsliv. Men når de ringer fra udlandet om ti år, så er det ikke længere for at spørge, hvordan man bygger en havvindmøllepark. Så er det for at få svar på, hvordan de får mere ud af al den strøm, som vindmøller og solceller producerer. Hvis de stadig skal ringe til os, så skal vi investere meget mere i forskning. Og vi skal være mere strategiske i, hvordan vi bruger de midler, vi har til forskning," skriver Socialdemokratiet i miljø- og energiudspillet.

Mens regeringen mener, at der er behov for en ny strategi på forskningsområdet, står der i deres energiudspil, at der bør afsættes 580 mio. kr. i 2020 til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi.

580 mio. kr. er dog langt fra nok, fastholder DI Energi, der dog påpeger, at hvis målet om Danmarks grønne fremtid skal realiseres, er det helt afgørende, at der snart lander en aftale.

Det allervigtigste, for at nå de grønne mål, er lynhurtigt, det vil sige inden sommerferien, at få besluttet en ny, dansk energipolitisk aftale. Rammevilkårene har altid spillet en afgørende rolle for investeringer i Danmarks grønne fremtid, og sådan gælder det også i de andre lande, vi kigger ind i, om det er Tyskland, Kina eller USA for den sags skyld. Troels Ranis, Branchedirektør

Artiklen er også bragt i EnergyWatch.

Skrevet af:

Maiken Reimer Rønneberg, EnergyWatch

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold