19.06.18 DI Energi Nyheder

Energiforlig kan give nyt liv til grøn eksport

DEBAT: Ambitionerne for den grønne, danske eksport er med rette store, men det til trods, så er er eksporten stagneret de seneste år. Hvis vi skal tilbage på rette spor, så er der brug for tiltag, der øger arbejdsudbuddet, skaber nye partnerskaber og fremmer de grønne uddannelser, skriver Tine Roed.

Det går ikke så godt, som det har gjort, med at eksportere danske energiløsninger til udlandet.

De seneste tre år er eksporten stagneret, og der er brug for, at vi ser kritisk på, hvordan vi igen får eksporten til at stige. Tine Roed, Direktør

Regeringen og energibranchen har formuleret en vision om at fordoble eksporten til 140 mia. kroner årligt i 2030.

Hvis vi skal nå det mål, kræver det nye og stærke initiativer.

Energiaftale nu

Den kommende energiaftale bliver rammen for det danske energisystem frem mod 2030.

Vi har brug for et system, som er stabilt, sikkert og konkurrencedygtigt til glæde for alle danske aktører. Og samtidig skal vi udvikle et system, der er så effektivt, avanceret og grønt, at det fortsat giver genlyd internationalt.

Vi skal turde sætte ambitiøse politiske mål. Det er grundlaget for, at forsyningsselskaber og industrien udvikler nye løsninger, som indfrier de danske mål og siden kan sælges til udlandet.

Danmark bør fortsat være energipolitisk frontløber. Det gavner eksporten. Og med god langsigtet planlægning og faldende priser på grøn energi er det også en god samfundsinvestering.

Den danske fortælling er sat i system

Regeringen har netop nedsat et grønt vækstteam, som skal komme med forslag til at styrke energibranchens iværksætteri, digitalisering, vækst og eksport.

Teamet består af erfarne erhvervsfolk, som hver især har skabt eksportsucceser. Jeg håber, at teamet vil tænke internationalt og styrke energibranchens teknologiske og forretningsmæssige platform til gavn for eksporten.

Danmark er anerkendt som et grønt foregangsland. Vores nylige værtskab for Nordic Clean Energy Week viste det tydeligt. Det danske energisystem inspirerer globalt, og virksomhedernes grønne løsninger er efterspurgt i hele verden.

Formidlingen af den danske fortælling og kompetencer er sat i system. Brandingorganisationen State of Green udbreder kendskabet til Danmark via hjemmesider, pressekommunikation, faglige publikationer og en omfattende besøgstjeneste for udenlandske professionelle gæster.

Det arbejde skal udvikles yderligere.

Vi skal skabe partnerskaber

Mange aktører arbejder med at styrke energibranchens internationale partnerskaber og udbrede dansk praksis og løsninger inden for energieffektivisering, fjernvarme, vindkraft, biomasse og andre energiteknologiske felter.

Energistyrelsen står i spidsen for partnerskaber med energimyndigheder i Tyskland, Storbritannien, USA og andre vigtige markeder.

Det har stor værdi, at myndighederne åbner nye markeder ved at udbrede kendskabet til vores reguleringer og løsninger. Her følger virksomhederne trop og leverer viden og produkter som en del af partnerskabet.

Forsyningsselskabernes engagement er meget værdifuldt. Når de viser deres løsninger frem for udenlandske forsyningsselskaber – energiindustriens kunder – er det en blåstempling af danske firmaers løsninger, der skaber grundlag for mere eksport.

Byer, kommuner og enkelte øer arbejder også hver især med klimamål og grøn vækst.

Erfaringerne fra blandt andet København, Aarhus, Sønderborg og Samsø vækker international interesse. De er en meget effektfuld akse for samarbejde med udenlandske partnere om en grøn udvikling.

Vi skal skabe flere partnerskaber og uddybe de eksisterende til gavn for eksporten. Vi kan nå langt for små penge i et aktivt ”energi-diplomati” med både klimapolitiske og kommercielle mål.

Vi skal kunne levere varen

Også energibranchen er udfordret af, at der mangler arbejdskraft.

Det gælder på alle niveauer - udviklingsingeniører, eksportsælgere, maskinmestre, faglærte og ufaglærte produktionsmedarbejdere og støttefunktioner. Derfor er det nødvendigt, at vi øger arbejdsudbuddet og sikrer adgangen til udenlandsk arbejdskraft for at indfri branchens eksportpotentiale.

Samtidig er der brug for fortsatte kampagner for at styrke de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, som er forudsætningen for, at energiindustrien har de nødvendige kompetencer for også i fremtiden at skabe innovative og højproduktive eksportjob.

Teknologipagten er et godt første skridt.

Hvis Danmark ikke fortsat er et attraktivt produktionsland, rammer det også energibranchens eksport. Derfor skal produktionsforholdene være attraktive.

Jeg håber og ser frem til, at partierne i Folketinget hurtigt kan indgå forlig om en ny energiaftale. Til gavn for eksporten, erhvervslivet og hele Danmark.

Artiklen er også bragt på Altinget d. 13. juni 2018.

Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret indhold