25.06.18 DI Energi Nyheder

Energiregnskab: Højeste andel vedvarende energi nogensinde i 2017

De danske virksomheders energiforbrug steg i 2017, men samtidig øgede de også energieffektiviteten, så de fik mere ud af den energi, som de brugte.

Danmarks Statistiks energiregnskab for Danmark for 2017 er udkommet

Regnskabet viser, at det danske energiforbrug samlet set er steget 1 pct. fra 2016 til 2017. Denne udvikling skyldes en stigning i virksomhedernes energiforbrug på 1,6 pct., hvilket blev modsvaret af et fald i husholdningernes energiforbrug på 5 pct. Stigningen i virksomhedernes energiforbrug skyldes primært bunkring i udlandet, og hvis dette ekskluderes, faldt virksomhedernes energiforbrug med 0,6 pct. i 2017.

Særligt industri og landbrug, skovbrug og fiskeri bruger energien mere effektivt

Virksomhederne er blevet endnu bedre til at få produktionsværdi ud af den energi, som de bruger. Det betyder, at der blev brugt 0,7 pct. mindre energi til at producere en krone bruttoværditilvækst i 2017 i forhold til i 2016. Sagt på en anden måde er den danske økonomis energiintensitet samlet faldet med 0,7 pct. i perioden mellem 2016 og 2017. Faldet i energiintensiteten er drevet af en faldende energiintensitet i brancherne industri og landbrug, skovbrug og fiskeri.

Handel og transport (inklusive international transport) er den mest energiintensive branche, og her er energiintensiteten i Danmark steget med 1,3 pct. i 2017 og faldet med 13,5 pct. siden 2007. For hver 1 mio. kr. i skabt bruttoværditilvækst i landbrug, skovbrug og fiskeri bruges der 1.688 GJ energi, og dermed er branchen den næstmest energiintensive branche i Danmark.

I industrien er intensiteten faldet med 3,8 pct. i 2017 og hele 33,2 pct. de seneste ti år. En del af faldet skyldes, at en stigende andel af BVT skabes i de danske virksomheders udenlandske fabrikker. I bygge- og anlægsbranchen faldt intensiteten med 4,2 pct. i 2017, mens den er faldet med 17,7 pct. siden 2007.

Industriens energiforbrug er blevet grønnere

I samme periode steg forbruget af vedvarende energi med 11 pct. svarende til et niveau på 241 petajoule vedvarende energi. Husholdningernes forbrug af vedvarende energi steg med 10 pct. i perioden til en andel på 21 pct. af det samlede energiforbrug. Samtidig steg virksomhedernes forbrug af vedvarende energi med 11 pct., og vedvarende energi udgjorde dermed 11 pct. af virksomhedernes samlede energiforbrug i 2017.

Du kan læse mere om det grønne nationalregnskab her.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold