20.06.18 DI Energi Nyheder

EU øger VE-ambitionerne med politisk aftale

Natten til torsdag den 14. juni blev der indgået en ny politisk aftale om EU’s fremtidige vedvarende energi indsats. Aftalen betyder, at EU-målet for andelen af vedvarende energi i 2030 hæves fra 27 til 32 pct. DI Energi er meget tilfreds med den nye aftale.

Med aftalen er der fastlagt en fælles retning i Europa for de fremtidige investeringer i vedvarende energi. Målet er bindende på EU-niveau og medlemslandene skal redegøre for, hvordan de vil bidrage til den fælles forpligtigelse i de kommende nationale energi- og klimaplaner. Derfor vil aftalen også sætte skub i et marked, der er meget væsentligt for den danske energibranche.

EU er førende i verden, når det handler om at investere i vedvarende energi. De seneste år er investeringerne stagneret, så der er brug for politisk handling. Aftalen vil give et skub til de stadig mere konkurrencedygtige teknologier som vindmøller og solceller. Troels Ranis, Branchedirektør

Delelementer i aftalen får også betydning

Aftalen sikrer også et fokus på udbredelse af vedvarende energi i varme- og kølingssektoren og i transportsektoren. Andelen af vedvarende energi i varme- og køling skal øges 1,3 pct. Årligt, mens der skal sikres en andel på 14 pct. vedvarende energi på transportområdet.

Anvendelse af biobrændsler får gradvist en større vægtning af de såkaldte 2. generation biobrændsler. På bioområdet er der desuden fastlagt nye ramme for bæredygtighed, hvor der fastsættes minimumskrav, som medlemslandene skal leve op til.

Desuden er der i aftalen en indsats for fremme af såkaldte egen producenter af vedvarende energi. For anlæg under 25 kilowatt kan der opnås delvis fritagelse for betaling af net-tariffer.

EU er førende i verden, når det handler om at investere i vedvarende energi. De seneste år er investeringerne stagneret, så der er brug for politisk handling. Aftalen vil give et skub til de stadig mere konkurrencedygtige teknologier som vindmøller og solceller. DI Energi havde dog gerne set harmoniserede bæredygtighedskrav på EU-niveau, ligesom spørgsmålet om fremme af egenproduktion skal analyseres nærmere for de afledte konsekvenser. Troels Ranis, Branchedirektør

Selve direktivteksten skal nu godkendes formelt af Europa-Parlamentet og Rådet, hvorefter de forskellige artikler i direktivet skal implementeres i medlemslandenes egen indsatser. Medlemslandene skal udforme nationale planer, som også skal dække energieffektivisering og klimaindsats. Planerne skal godkendes af EU-Kommissionen, der også vil følge op på om indsatserne gennemføres og EU-målene nås. I aftalen indgår desuden en revision af indsatsen i 2023, som kan give mulighed for at opjustere indsatsen yderligere.

For flere detaljer se her.

 

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk

Relateret indhold