13.06.18 DI Energi Nyheder

EU-støtte til dit bæredygtige energiprojekt?

Som en del af EU’s Horizon 2020 program kan du søge støtte til energiprojekter med et fokus på bæredygtighed. Der er deadline 4. september 2018.

EU’s Horizon 2020 program yder støtte inden for en lang række områder med relation til energieffektivitet. Projekterne skal have et fokus på bæredygtighed og innovative løsninger.

Du kan søge inden for følgende puljer:

Integrated home renovation services

Mange projektudbydere mangler de nødvendige evner til at udføre bæredygtige bygningsprojekter, specielt i forhold til finansiering. Derfor søger EU projekter, som fokuserer på en integreret løsning, der følger kunden helt til dørs. Det vil sige, at projektet dækker tekniske diagnoser, bud, finansiering og kvalitetssikring.  Projekterne forventes at demonstrere bæredygtige forretningsmodeller, finansiering, troværdige partnerskaber og en pipeline af store investeringsprojekter. Projektstøtten vil typisk være mellem 3,7 mio. og 11,2 mio. kr. fra en samlet pulje på 52,2 mio. kr. for året 2018.

Aggregation – Project Development Assistance

Projekter relateret til energieffektivitet bliver stadig set af investorer som risikable. EU søger derfor projekter, som kan innovere og skabe projektaggregation og nye finansieringsmuligheder, som mindsker transaktionsomkostninger. EU søger også projekter som kan være med til at fjerne barrierer for finansieringsmuligheder såsom juridiske og administrative byrder. Projekterne skal indeholde ambitioner om at mindske energiforbruget, innovative finansielle løsninger, kunne gentages og udbredes og bygge på erfaring fra tidligere projekter. Projektstøtten vil typisk være mellem 3,7 mio. og 11,2 mio. kr. fra en samlet pulje på 52,2 mio. kr. for året 2018.

Innovative financing for energy efficiency investments

Der er en mangel på private investeringer i energieffektive projekter, og EU søger i den forbindelse projekter, der indeholder innovative finansieringsskemaer, som kan skabe de rette betingelser for et tilpas niveau af private investeringer på et regionalt eller nationalt plan. Projekterne skal adressere et af følgende punkter: Innovative finansieringsskemaer, gentagelse af tidligere succesfulde projekter, skabe rundborde eller investeringsplatforme med fokus på energieffektivitet. Projektstøtten vil typisk være mellem 7,5 mio. og 11,2 mio. kr. fra en samlet pulje på 44,7 mio. kr. for året 2018.

Mainstreaming energy efficiency finance

Energieffektivitet anses ikke som et attraktivt investeringsområde, hvilket mindsker udbuddet af finansiering udover egenkapital og offentlig kapital. Der mangler statistiskdata på energibesparelser og monetære besparelser fra energieffektivitetsprojekter. Derudover er der store transaktionsomkostninger til relativt små projekter. Der er derfor brug for både teknisk og juridisk standardisering på området. EU yder derfor støtte til projekter, som udvikler rammer for standarder og benchmarking af investeringer i bæredygtig energi såsom nye labels, rating metoder og værktøjer til risikovurdering. Desuden yder EU også støtte til kapacitetsopbygning hos banker, samling og bearbejdning af store mængder af data på den finansielle performance på investeringer i energieffektivitet, inkludere ikke-energi fordele i værdiansættelsen samt målrettede indsatser mod institutionelle investorer med det formål at øge deres investeringer i energieffektivitet projekter. Projektstøtten vil typisk være mellem 7,5 mio. og 11,2 mio. kr. fra en samlet pulje på 44,7 mio. kr. for året 2018.

Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and demand-side flexibility

Der er et stort marked for energiservices samtidig med at nye teknologier inden for informations- og kommunikationsteknologi øger potentialet for energiservices som EPC (Energy Performance Contracting i Danmark ofte kaldt ESCO). Dette store potentiale ses blandt andet i forbindelse med big data fra smarte målere, som kan være med til at optimere energiforbruget. Projekterne skal omfatte mindst to af følgende punkter: Energiservicemodeller rettet mod nye forbrugere, forretningsmodeller, som vægter energieffektivitet og andre services lige, ”pay for performance”-skemaer, brug af big data fra smarte målere og sensorer, forbedre adgangen og kvaliteten af services på efterspørgselssiden.  Den samlede pulje er på 29,8 mio. kr. og projektstøtten ligger mellem 7,5 og 14,9 mio. kr. for året 2018.

Læs mere

De nævnte emner går under betegnelsen "Coordination and Support Actions", hvortil EU-støtten er 100 pct. af det tilskud, man ansøger om, såfremt projektet bliver godkendt. Denne støtte vil ligge mellem 0,5 og 2 millioner euro, afhængigt af emne og investeringsbeløb.


Læs mere om puljer og krav til projekter her og her.

Anne Lund Wilhelmsen
Skrevet af:

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold