20.06.18 DI Energi Nyheder

Fald i PSO-tariffen i 3. kvartal 2018

PSO-tariffen for 3. kvartal 2018 falder med 6,1 øre pr. kWh i forhold til 2. kvartal, og er således fastsat til 8,6 øre pr. kWh.

PSO-tariffen for 3. kvartal 2018 er netop af Energistyrelsen fastsat til 8,6 øre pr. kWh, hvilket er et markant fald i forhold til 2. kvartal, hvor PSO-tariffen var 14,7 øre pr. kWh.

Årsagen til det store fald ligger i stigende priser på elektricitet. Dette er med til at sænke støtteniveauet til tilskudsberettiget elproduktion, da tilskud til havvind og grundbeløbsværker afhænger af elprisen – en højere elpris betyder lavere tilskud. Hertil kommer, at produktion fra vind samt biomasse- og grundbeløbsværker typisk er lavere i 3. kvartal, hvilket yderligere reducerer omkostningerne til tilskud.

Samlet set skønnes PSO-tariffen i 2018 at blive 13,3 øre pr. kWh mod 15,5 øre pr. kWh i 2017. Her skal det bemærkes, at en del af årsagen er, at der er overført 0,5 mia. kr. fra PSO-tariffen til finansloven i forlængelse af beslutningen om gradvist at flytte udgifterne til vedvarende energi til finansloven frem mod 2022.

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse her.

Louise Bank

Louise Bank

Teamleder

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk

Relateret indhold