Danske firmaer i paneldiskussion ved Sino-Denmark Clean Heating Forum.

11.06.18 DI Energi Nyheder

Fjernvarmen fremmes i Kina

Kina i kikkerten for energibranchens eksport ved fremstød til Beijing og Shanghai denne uge.

Fjernvarme med dansk aftryk

Fjernvarme er et udbredt opvarmningssystem i Kina, hvis samlede fjernvarmenet er det største i verden. Fjernvarmen er i fremdrift i Kina i takt med byernes hastige vækst, øget velstand og befolkningens ønske om sunde og komfortable boligforhold. Samtidig er der ønske om at bruge mere vedvarende energi og overskudsvarme i fjernvarmen for at mindske brugen af fossile brændsler, som i dag forårsager stor lokal forurening i Kinas storbyer.

Danmark bidrager stærkt til Kinas fjernvarmeforsyning. Danske firmaer leverer teknologi, som får systemerne til at fungere - pumper, ventiler, målere, rør og termostater - og viden, som er med til at dimensionere, designe og drive systemerne.

De danske og kinesiske energimyndigheder samarbejder om planlægning og regulering af fjernvarmen. Det er et vigtigt element i det statslige samarbejde om energi, som også omfatter andre brancher såsom energieffektivisering, kraftværksfleksibilitet og vindkraft.

Ministerbesøg

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt besøgte denne uge Kina for at markere partnerskabet og skabe opmærksomhed om danske firmaers bidrag. Blandt aktiviteterne talte ministeren ved Sino-Danish Renewable Energy and Clean Heating Forum, ligesom han besøgte Vestas’ fabrik, deltog i åbningen af Danfoss’ nye fabrik i Anshan i den nordlige Liaoning-provins og havde politiske drøftelser med Kinas energiminister Nur Bekri.

Dansk erhvervsfremstød

DI Energi gennemførte et erhvervsfremstød til Kina i forbindelse med ministerbesøget med særlig vægt på fjernvarme og deltagelse af bl.a. Kamstrup, Grundfos, Danfoss og ABB. Tilsvarende deltog en gruppe danske firmaer, som gør forretning inden for vindkraft i Kina, hvor der også nu sættes fart på udviklingen af offshore-vind.

Dansk eksport af energiteknologi til Kina er stigende. Den udgjorde i 2017 3,7 mia. kroner, hvilket gjorde Kina til energibranchens 4.-største marked.

District Energy White Paper

Til at understøtte eksporten af dansk fjernvarmeteknologi, og for at udbrede kendskabet til danske erfaringer med fjernvarme, er i regi af State of Green udarbejdet et fagligt White Paper med titlen “District Energy - Energy Efficiency for Urban Areas”. Det promoverer og forklarer fjernvarme for udenlandske målgrupper på en attraktiv, seriøs og overskuelig måde. Se den engelske version her. Den tyske her. Den kinesiske her. Disse white papers kan bruges af alle online og kan også rekvireres fysisk.

Charlotte Thuesen Christensen
Skrevet af:

Charlotte Thuesen Christensen

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold