03.07.18 DI Energi Nyheder

Få penge til at udvikle dit energiprojekt

Mangler du penge til udvikling af en ny energiteknologi eller -service? Så er EUDP klar med 180 mio. kr. til innovative energiteknologi-projekter.

Du kan søge om finansiering i tre puljer:

  • EUDP’s generelle pulje: op til ca. 180 mio. kr.
  • EUDP særpulje for energieffektiv transport: ca. 2,8 mio. kr.
  • EUDP særpulje for mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas: 9,8 mio. kr.

EUDP’s generelle pulje støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier. De to særpuljer er målrettet særlige indsatsområder.

Projekter kan omfatte samlede systemer, hvor flere teknologier indgår og løsninger, hvor eksisterende produkter bruges på nye måder.

EUDP kan støtte demonstrationsprojekter og projekter, der rækker helt frem til markedet, herunder eventuelt projekter, der omfatter flere trin af teknologiens udvikling

Læs mere her.

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold