13.07.18 DI Energi Nyheder

Sol over Danmark

DI Energi, DI Byg og DI Handel gør sommerstatus for solenergi på sommerens sidste dag. Kom og vær med.

Solenergi mod nye mål i 2030

Solenergi fortsætter sin vækst internationalt båret af øget effektivitet, stærk innovation, større skala og faldende priser. Danmarks nye energiaftale opstiller målet om 55 pct. vedvarende energi i 2030. Samtidig lægges op til flere teknologineutrale udbud af VE-kapacitet. Også EU’s nye mål for VE på 32 pct. i 2030 skaber forventning om øget udbredelse af solenergi i hele Europa.

Mange anvendelser

Solceller ses i stigende grad i store solparker, som er tilsluttet det nationale elnet. Samtidig ses stadig flere solcelleprojekter integreret i større kommercielle bygninger og beboelsesejendomme. På husstandsniveau sker også en spændende udvikling i takt med, at solceller integreres i almindelige byggematerialer til tag og vægge. Solvarmens bidrag er også vokset markant i de senere år, særligt gennem udbredelse af solvarme i en række fjernvarmeværker landet over – ofte i samspil med sæsonlagring.

Statusmøde for solenergi

Fredag den 31. august inviterer DI Energi, DI Handel og DI Byg til netværksmøde om den aktuelle status for solenergien. Eksperter fra industri, forsyning, rådgivning og myndigheder deler ud af deres viden. Der er oplæg, erfaringsudveksling og debat om disse varme emner for solenergi:

- Hvor sker udbygningen – nu og i fremtiden?

- Hvilke løsninger og projekter vinder frem – herhjemme og i udlandet?

- Hvor sker de teknologiske og kommercielle fremskridt – PV / varme?

- Hvilke muligheder åbner den nye danske energiaftale for solenergien?

- Hvad er status for støttemulighederne?

Skinner solen også over Sverige?

Samtidig giver Svensk Solenergi overblik over udvikling og muligheder i Sverige. Sveriges installerede kapacitet for solenergi var i 2017 på 233 MW, svarende til 26 pct. af Danmarks kapacitet. Udbygningen i Sverige rummer muligheder for danske aktører. Hør hvilke på netværksmødet, hvor Svensk Solenergi holder oplæg.

Se program og tilmeld dig her.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold