03.07.18 DI Energi Nyheder

Sommerhilsen med nyt historisk energiforlig på plads

Sommeren er over os. Fodboldfeberen har raset med en flot præstation af det danske herrelandshold til VM. Der blev også leveret et historisk resultat i Folketinget den 29. juni med et nyt energiforlig.

Et forlig, 100 pct. af Folketinget står bag. Det giver troværdighed, stabilitet og langsigtethed om de kommende investeringer i den grønne omstilling. Det er godt for Danmark, danske virksomheder og klimaet.

Dansk Industris anbefalinger er blevet fulgt. Energimilliarden til forskningen på energiområdet vender tilbage, der afsættes 174 mio. kroner til at styrke eksportfremmeindsatsen, der indføres en varig reduktion af elvarmeafgiften på 25 øre pr. kWh, og der afsættes 100 mio. kr. til at fremme udnyttelse af overskudsvarme fra virksomhederne.

Derudover etableres to puljer til energieffektiviseringer til erhverv og bygninger, der introduceres incitamenter til energieffektivisere af offentlige bygninger, så de i højere grad kan bruges eksempelvis igennem markedsdrevne løsninger som ESCO til at energirenovere. Ydermere arbejdes der fortsat for en klimavenlig og bæredygtig international regulering af biomasse, der sættes fokus på biogas og andre grønne gasser til opgradering, transport og industrielle processer.

Sidst men ikke mindst etableres der mindst én stor havvindmøllepark på 800 MW før 2025 og yderligere to før 2030 og endelig sættes der et nyt ambitiøst VE-mål på 55 pct. Det kan vi være yderst tilfredse med.

Energi på Folkemødet

Men halvåret har budt på mere og andet end et nyt energiforlig. Folkemødet på Bornholm i midten af juni bød i år på et hav af energidebatter. DI Energi var medarrangør af Energiens Scene sammen med en række øvrige organisationer, virksomheder og NGO’er. Der blev sat fokus på alt lige fra energiforligets betydning for energiindustriens vækst og beskæftigelse over til EU’s Energiunion og videre til FN’s verdensmål.

Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi

Den 8. maj nedsatte regeringen et vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Vækstteamet består af erhvervsledere, heriblandt COWI’s Lars-Peter Søbye som formand og DI Energis formand Claus Madsen. Vækstteamet skal komme med anbefalinger til, hvordan energi- og miljøvirksomheder kan bruge den grønne omstilling og digitalisering til vækst og innovation. DI Energi er engageret i dette vigtige arbejde og har haft lejlighed til at præsentere sine overvejelser for vækstteamet. Her har vi nævnt to oplagte ideer: Der er brug for bedre muligheder for test og demonstration af grønne løsninger, og der er brug for at styrke grønt iværksætteri i Danmark. DI holder dialogmøde for medlemmer om vækstteam og digitalisering hos Ørsted den 16. august.

Årsdag: Energi bliver digital

Den 26. april holdt DI Energi sin årsdag under overskriften ”Energi bliver digital” med over 220 tilmeldte deltagere. Dagen blev indledt af branchefællesskabets genvalgte formand Claus Madsen, der opfordrede til at få bragt et nyt ambitiøst og bredt energiforlig på plads før sommerferien. Det lykkedes.

Samme formiddag, som regeringen lancerede sit energiudspil, præsenterede daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen udspillet på DI Energis årsdag. Derudover bød dagen på spændende indlæg fra IEA’s nye cheføkonom Laszlo Varro, DI’s adm. direktør Karsten Dybvad og en række medlemsvirksomheder. Dagens sidste indslag var en energipolitisk torsdagsanalyse med kommentatorerne Peter Mogensen (Kraka) og Michael Kristiansen (Kristiansen+Partners), og jeg selv som branchedirektør. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25. april 2019, hvor vi igen samler energibranchen til debat og netværk ved DI Energis årsdag 2019.

EU hæver sine 2030-ambitioner for energieffektivitet og vedvarende energi

På EU-fronten har DI Energi arbejdet for højere målsætninger for indsatsen frem mod 2030. Efter lange forhandlinger nåede EU-Parlamentet og Rådet til enighed om et bindende mål for andelen af vedvarende energi på 32 pct. og et ikke-bindende mål for energieffektivitet på 32,5 pct. Det er markante løft, der skal bidrage til at sætte yderligere gang i den grønne omstilling på tværs af EU de kommende år – og åbne mulighederne for at øge de danske markedsandele på eksport af energiteknologi- og services til EU.

Eksportfremme

Foråret bød på mange internationale arrangementer, hvor DI Energi bragte medlemmerne i kontakt med kunder og partnere fra hele verden. Det danske værtskab af Clean Energy Ministerial i maj måned, bragte energiministre og delegationer fra 25 lande til Danmark for at drøfte ren energi, var et højdepunkt, hvor DI Energi værtede det højt profilerede ”Clean Energy Investment Forum”. Den nye energiaftale rummer nye initiativer på eksportfronten, som DI Energi ser frem til at tage del i for at få kommerciel nytte af Danmarks officielle energisamarbejde med Tyskland, Storbritannien, USA, Kina og en række andre lande.

Netværksmøder om alt fra dataens muligheder til fremtidens energipolitik

Også i regi af DI Energis Markedsnetværk, Innovationsnetværk og Energinetværk har der været en række interessante netværksmøder. Vi har været vidt omkring lige fra et fokus på branchens muligheder med data og digitalisering over til en status på solenergien frem mod 2030 og videre til fremtidens energi- og byggepolitik. I det kommende halve år sættes blandt andet fokus de reviderede EU-direktiver for vedvarende energi, bygningers energimæssige ydeevne og energieffektivitet, eksport samt de tilpassede regler for obligatoriske energisyn som offentliggøres sidst på året.

Nyt ansigt i DI Energi

I sekretariatet har de seneste måneder også bud på nogle justeringer. Vi har budt Marie Holst velkommen. Marie har arbejdet knap 5 år i DI’s energi- og klimapolitiske afdeling med analyser og fremtidens design af elmarkedet og hun har været inde over vedvarende energi-området. Disse områder skal hun fortsætte med nu i regi af DI Energi og derudover bliver hun ansvarlig for DI Energis Energinetværk. Vi har også måtte sige farvel til Michael Persson, og rollen som sekretariatsleder for DI Bioenergi har Anne Lund Wilhelmsen overtaget samtidig med, at hun fortsat vil have fokus på energieffektivitetsområdet.

Jeg vil slutte af med at ønske alle både medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset en rigtig god sommer.

Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold