16.07.18 DI Energi Nyheder

Tilsyn med omkostninger til energibesparelser

Forsyningstilsynet starter tilsyn med omkostningerne til energibesparelser i energiselskabernes energispareindsats for året 2017

Kontrollen kommer både til at omfatte kontrolbesøg hos en række elnet- og distributionsselskaber inden for gas- og fjernvarme og en gennemgang af de indberettede regnskabsdata for 2017.

Otte energiselskaber får kontrolbesøg og formålet er at sikre, at både regnskabsføringen og de indberettede omkostninger til energibesparelser er berettigede og overholder energispareaftalen. På besøgene vil der blive ført stikprøvekontrol af bilag, og der vil være fokus på selskabernes forretningsgange og bogføring.

De energiselskaber, der udvælges til kontrolbesøg, bliver alene valgt på baggrund af deres geografiske beliggenhed og størrelse og dermed ikke, fordi der er en mistanke eller formodning om omgåelse af reglerne.

Sideløbende med tilsynet kører Forsyningstilsynet en undersøgelse om, hvorvidt der er indgået koncerninterne aftaler på markedsmæssige vilkår i en række net- og distributionsvirksomheder siden 2012.

Læs mere om, hvordan Forsyningstilsynet (det tidligere Energitilsyn) arbejder med energiselskabernes energispareindsats på deres hjemmeside her.

 

Fakta om energispare-indsatsen

I mere end 30 år har elnetselskaberne og naturgas- og fjernvarmedistributionsselskaberne rådgivet energiforbrugere om, hvordan forbrugerne kan spare på energien. I den seneste frivillige aftale imellem energiselskaberne og energi- forsynings- og klimaministeren er det aftalt, at selskaberne fra 2016 skal medvirke til at spare 10,1 PJ/år fra 2016 til og med 2020. Energibesparelserne skal primært ske hos energiforbrugerne. Det svarer til strømforbruget for 630.462 gennemsnitsfamilier med to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus med et forbrug på 4450 kWh om året.


Konkret gør energiselskaberne dette ved at rådgive og give tilskud til energibesparende projekter mod at få retten til at indberette energibesparelsen i deres energispareforpligtelse.


Læs mere om indsatsen på Energistyrelsens hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold