08.08.18 DI Energi Nyheder

Forsyningstilsynet - Ny myndighed og regulator på energiområdet

Fra 1. juli 2018 er Forsyningstilsynet ny myndighed og regulator på el-, gas- og fjernvarmeområdet, og de overtager alle Energitilsynets tidligere tilsynsopgaver på de tre forsyningsområder.

Forsyningstilsynet skal først og fremmest sikre forbrugernes interesser i de tre forsyningssektorer ved at arbejde for lavest mulige forbrugerpriser, en sikker og stabil forsyning, høj effektivitet samt omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling.

Den nye direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, lægger vægt på, at Forsyningstilsynet skal medvirke til, at energiforbrugere får tilbudt gode ydelser til konkurrencedygtige priser. Det skal bl.a. ske ved at Forsyningstilsynet overvåger og analyserer forhold inden for og på tværs af el-, gas- og fjernvarmeområdet.

Forsyningstilsynet får til opgave løbende at orientere ministeren, bl.a. om forslag til udvikling af reguleringen, samt om forhold, der er væsentlige for tilsynets opgavevaretagelse.

Carsten Smidt fastslår yderligere, at Forsyningstilsynet skal bidrage til, at vilkårene for virksomhedernes udvikling understøttes i takt med at energivirksomhederne forandrer sig, samtidig med at energiforbrugernes interesser er i centrum.

Læs pressemeddelelsen fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt her.

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret