08.08.18 DI Energi Nyheder

Vejledning om udbud på energispareområdet

Vejledningen skal hjælpe med at sikre, at aftaler via udbud på energispareområdet opfylder forsyningslovens krav om markedsmæssighed.

Vejledningen bliver udsendt til net- og distributionsvirksomhederne på el-, gas- og fjernvarmeområdet for   at hjælpe disse virksomheder, når de indgår aftaler via udbud med søsterselskaber eller lignende på energispareområdet.

Vejledningen kommer, fordi der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvordan markedsprisen for energibesparelser skal fastsættes særligt i koncerninterne handler.

Den nye vejledning indeholder både en omtale af de principper, som en udbudsproces skal overholde samt en beskrivelse af de overordnede krav til sammenlignelighed. Dette skal sikre, at udbuddet kan ses som en markedsprøvning af priser og vilkår, for at det kan anvendes som dokumentation for, at forsyningslovens krav om markedsmæssighed er opfyldt. Vejledningen præciserer blandt andet, at aftaler skal indgås på samme vilkår og til samme pris, som ville være opstået mellem uafhængige parter, og henviser derfor til OECD’s ”transfer pricing guidelines”.

Forsyningstilsynet anser vejledning om reglerne som en vigtig opgave, da mange net- og distributionsvirksomheder indgår aftaler om energibesparelser via udbud. Disse udbud kan bruges til at fastsætte en markedsmæssig pris for energibesparelser og er dermed bestemmende for den pris, som skal bruges ved koncerninterne handler med energibesparelser.

Vejledningen kan læses her.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold