10.09.18 DI Energi Nyheder

CO2-priser sætter skub i energitransitionen

Ny rapport af Carbon Tracker forudser tilpas store stigninger i kvoteprisen til at sætte skub i omstillingen fra kul til gas.

Stigende kvotepriser kan resultere i et hurtigere skift fra kul til gas. Ifølge en ny rapport af Carbon Tracker fra 21. august er der noget, der tyder på, at kvoteprisen på EU’s CO2-kvotemarked vil nå 25 euro, svarende til 186 kr. pr. ton CO2 inden årets udgang. Det er højere end den nuværende pris på 20-22 euro. Andre iagttagere peger på, at kvoteprisen kan bryde 30 euro grænsen i 2020.

CO2-kvoter har, ifølge Carbon Tracker, været den vigtigste handelsvare de seneste 16 måneder. På kvotemarkedet, EU ETS, er prisen steget med 120 pct. siden starten af 2018. Denne prisstigning antages i rapporten bl.a. at være drevet af forventningerne til implementeringen af MSR (Market Stability Reserve) fra januar 2019. MSR skal kontrollere udbuddet af kvoter på markedet og vil reducere overudbuddet af kvoter med 24 pct. af det kumulative overskud hvert år i perioden 2019-2023.

Carbon Tracker forventer, at kvoteprisen vil stige tilpas meget til at drive transitionen fra kul til gas i en række lande, herunder Tyskland og Holland, hvormed de vil følge i Storbritanniens fodspor.

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk

Relateret indhold