17.09.18 DI Energi Nyheder

Fra naturgas og olie til grøn biomasse og sol

Den lange kolde vinter fik mere biomasse i kraftvarmeproduktionen, og sommerens mange solskinstimer blev omsat til elektricitet. Samtidig faldt forbruget af både naturgas, olie og vindenergi.

Første halvår af 2018 bød på et stort set uændret energiforbrug sammenlignet med første halvår af 2017. Kigges nærmere på, hvordan energien produceres, så er forbruget af olie, naturgas og vedvarende energi faldet med hhv. 1 pct., 2,5 pct. og 0,7 pct. sammenlignet med sidste år. Modsat er kulforbruget vokset med 2,4 pct.

Faldet i forbruget af vedvarende energi dækker over en lavere produktion af vindkraft, som ikke opvejes af en stigning i både elproduktion fra solceller og varmeproduktion fra biomassefyrede kraftvarmeværker.

Forbruget af bæredygtig biomasse stiger på bekostning af kul

Biomasse går hovedsageligt til kraftvarmeproduktion på de centrale kraftvarmeværker, hvorfor forbruget stiger i fyringssæsonen og mindskes over sommeren. Biomasseforbruget steg med 4,9 pct. på de centrale værker i forhold til forbruget i første halvår 2017. Forbrugsstigningen gælder dog kun årets tre første måneder, da den varmere sommer i 2018 betød et lavere forbrug i april, maj og juni end i 2017.

Biomasseforbruget stiger fortsat, da flere af værkerne er i gang med en omlægning fra kul til biomasse.

Sammenligner man med gennemsnittet af forbruget i første halvår de sidste fem år, er forbruget af biomasse 38,3 pct. højere i første halvår 2018.

Solskinstimerne mærkes på elproduktionen

Elproduktionen fra solceller i første halvår 2018 er 23 pct. højere end samme periode sidste år. Det skyldes især mange flere solskinstimer i maj og juni i 2018 end i samme måneder i 2017. Sammenlignes med de seneste fem år, så er elproduktion fra solceller i gennemsnit 45 pct. højere i første halvår 2018.

 

Læs mere om energiforbrugets sammensætning i Energistyrelsens månedlige energistatistik her.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold