Billede fra Nature Energys biogasanlæg i Holsted

24.09.18 DI Energi Nyheder

Grøn gas slår europarekord

Andelen af grøn gas var i juli 2018 hele 18,6 pct. af Danmarks gasforbrug. Det er ny danmarksrekord. Men biogas giver også Danmark europarekord.

Biogas er en oplagt win-win løsning, der udnytter landbrugsrester til grøn energi og efterlader en bedre gødning. Nye tal fra Energinet viser en europarekord for biogas. Biogassens andel af det samlede gasforbrug nåede i juli op på 18,6 pct., hvilket er en stigning på mere end 50 pct. sammenlignet med juli 2017. Danmark er dermed det land i Europa, der klarer sig bedst, når det kommer til produktion af biogas og til at få leveret den grønne gas til forbrugerne.

Den høje andel grøn gas skyldes både en voksende biogasproduktion og den varme sommer, der har medført et lavere gasforbrug.

Biogas dannes ved en gæring af gylle, madrester eller andet affald, der frigiver gasser. Disse gasser forædles på biogasanlægget, inden de sendes ud i gasnettet og til forbrugerne som en grøn energikilde, som mindsker CO2-udledningen fra energisystemet. Den tilbageværende afgassede gylle er en gødning med et højere næringsindhold, og som derfor er god og lugtfri gødning, som landmænd kan bruge på markerne og få endnu bedre afgrøder.

Biogassen er starten på den store, grønne omstilling der er i gang af gassystemet og hele energisystemet – og biogassen vil vokse de næste par år og frem mod 2030, og så vil andre grønne gasformer komme ind på nettet. En analyse fra interessefællesskabet Grøn Gas Danmark viser, at grønne gasser kan dække hele det danske gasforbrug i 2035. Udviklingen af den CO2-neutrale biogas skal være med til at drive den grønne omstilling, så Danmarks energisystem i 2050 netto udleder nul CO2 i 2050.

For at tilpasse sig udviklingen skal der flere og større biogasanlæg til. Nature Energy, der er Danmarks største producent af biogas, er i gang med opførelsen af verdens største biogasanlæg, der skal medvirke til at mindske omkostningerne ved biogasproduktionen. De ser udviklingen på området som en mulighed for at tilegne sig kompetencer, der kan blive værdifulde for Danmark bl.a. i eksportsammenhæng.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold