17.09.18 DI Energi Nyheder

Lille stigning i PSO-tariffen for 4. kvartal

PSO-tariffen i 4. kvartal 2018 vil stige fra de 8,6 øre pr. kWh, der var gældende i 3. kvartal, til 9,4 øre pr. kWh. Til gengæld forventes den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 at blive 11,9 øre pr. kWh, hvilket er et fald på 1,4 øre pr. kWh i forhold til forventningen forud for 3. kvartal.

PSO-tariffen stiger med 0,8 øre pr. kWh fra 3. til 4. kvartal 2018, således at den i 4. kvartal udgør 9,4 øre pr. kWh mod 8,6 øre pr. kWh i 3. kvartal.

Baggrunden for stigningen er, at elproduktionen fra vind samt biomasse- og grundbeløbsværker typisk er højere i 4. kvartal end i 3. kvartal, hvilket øger støttebehovet, og dermed de samlede PSO-omkostninger, hvilket presser tariffen op.

Modsat påvirker stigende elpriser tariffen i nedadgående retning. Dette modvirker en del af stigningen fra den øgede produktion fra støtteberettigede produktionsformer. Stigningen i PSO-en er således begrænset.

På trods af stigningen fra 3. til 4. kvartal 2018 ligger PSO-tariffen markant lavere end det var tilfældet i 4. kvartal 2017, hvor PSO-tariffen var på 16,9 øre pr. kWh. 

En del af årsagen til faldet fra 2017 til 2018 ligger dog i PSO-aftalen fra 2016, der flytter en del af PSO-omkostningerne fra tariffen til finansloven. Uden PSO-aftalen skønner Energistyrelsen, at PSO-tariffen for 2018 ville have været på 13,6 øre pr. kWh.

Energistyrelsen skønner nu den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 til 11,9 øre pr. kWh, hvilket er lavere end skønnet forud for 3. kvartal, hvor den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 blev skønnet til 13,3 øre pr. kWh.

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse her.

Louise Bank

Louise Bank

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk

Relateret indhold