17.09.18 DI Energi Nyheder

Nu kan der søges om støtte til nye solceller

Energistyrelsen har åbnet op for nyt udbud af støtte til solceller under 1 MW. Forventningen er, at udbuddet kan skabe ca. 35 MW nye solceller.

I efteråret 2017 blev der indgået aftale om, at den daværende solcellepulje skulle erstattes af en udbudspulje som led i et mere markedsbaseret støttesystem.

Udbuddet, der senest skal søges den 1. november 2018, har en samlet puljestørrelse på 107 mio. kr. Udbuddet, der henvender sig mod solceller under 1. MW, er det første udbud i år og ventes at følges op af endnu et udbud senere på efteråret, hvor både solceller- og vindmølleprojekter kan deltage.

Udbuddet giver 20 års støtte og har et budloft på 15 øre pr. kWh og må ikke producere til egetforbrug. I alt er forventningen, at udbuddet kan give 35 MW nye solceller, hvilket ifølge Energistyrelsen svarer til det årlige elforbrug for 12.500 husstande. Udbuddet ventes afgjort i november måned. Fra der indgås kontrakt med Energistyrelsen til projektet nettilsluttes, må der maksimalt gå to år. 

Ansøgning og tilbud skal gives gennem udbudsportalen hvor udbudsmaterialet også kan findes.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold