08.01.19 DI Energi Nyheder

Ny cybersikkerhedsstrategi giver mere sikker energisektor

Med den nye cybersikkerhedsstrategi for energisektoren er der taget det første og nødvendige skridt frem mod et mere sikkert Danmark. Den nye cybersikkerhedsstrategi blev offentliggjort den 7. januar 2018 som led i regeringens bredere initiativ for styrket cybersikkerhed i de mest samfundskritiske sektorer, der foruden energi også omfatter sundheds-, finans-, tele-, transport-, og søfartsområderne.

Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggjorde den 6. september 2018 en trusselsvurdering for den danske energisektor. Vurderingen udarbejdes med baggrund i energisektorens samfundskritiske opgave med at levere energi til hele Danmark og beskriver det aktuelle trusselsbillede. Trusselsvurderingen konkluderede, at der eksisterer en høj trussel mod den danske energisektor.

I forlængelse heraf præsenterede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt den 7. januar 2018 en cyber- og informationssikkerhedsstrategi, der skal styrke energisektorernes værn mod cyberangreb. Strategien er udarbejdet i tæt samarbejde med energibranchen og bygger på det arbejde, der allerede er gjort for at sikre en høj cyber- og informationssikkerhed i sektorerne.

Strategien gennemfører 10 konkrete initiativer, der har fokus på at styrke samarbejdet, kompetencer og procedurer i sektorerne. Blandt andet skal muligheden undersøges for at etablere en sektorspecifik it-sikkerhedstjeneste, som i forskelligt omfang vil kunne samle kompetencerne inden for informations- og cybersikkerhed samt rådgive branchen og myndigheder.

Læs strategien her.

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3579
  • Mobil +45 2924 4591
  • E-mail jedp@di.dk

Relateret indhold