14.10.19 DI Energi Nyheder

DI Bioenergis årsdag 2019

Kom og hør mere om bæredygtig biomasse i Danmark, og hvordan bioenergi fremadrettet kan bidrage til at erstatte fossile brændsler inden for blandt andet el- og varmeproduktion samt transportsektoren.

Den 3. december afholder DI Bioenergi traditionen tro årsdag i Industriens Hus. Bioenergi har ydet langt det største bidrag til den grønne omstilling i Danmark, og den vil fremadrettet stadig have en stor rolle at spille, hvis vi skal nå i mål med regeringens ambition om henholdsvis at reducere vores drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 og være CO2-neutrale i 2050. 

Derfor vil årsdagen vil blandt andet give en status på brugen af bæredygtig biomasse samt et overblik over, hvordan bioenergibranchen i Danmark ser ud. Der vil også blive sat fokus på nye anvendelsesområder og fremtidens potentialer for bioenergien.  

Kom og vær med til en eftermiddag i bioenergiens tegn, der vil byde på faglig og inspirerende debat og gode muligheder for at udvide dit netværk.

Tilmeld dig her.

 

Sofie Laurentzius Nielsen

Sofie Laurentzius Nielsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2857 8778
  • E-mail soln@di.dk

Relateret indhold