27.11.19 DI Energi Nyheder

DI Bioenergis årsdag 2019: Bioenergi i en klimaneutral fremtid

Bioenergien kommer ind på en klar førsteplads, hvis man ser på hvilke energiformer, der har leveret det største bidrag til den grønne omstilling i Danmark.

Bioenergi kommer også til at spille en væsentlig rolle i fremtiden, hvis man ønsker at nå regeringens ambitiøse mål om reduktion af drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 samt ambitionen om CO2-neutralitet i 2050. Bioenergien udgjorde i 2018 ca. 61 pct. af Danmarks produktion af vedvarende energi, og bæredygtig biomasse har indtil videre stort set gjort op med anvendelsen af fossile brændsler i Danmarks kraft-varmeværker. Derudover kan bioenergien bidrage til at reducere anvendelsen af fossile brændsler inden for en række andre energitunge sektorer. Forskning og udvikling giver også nye bud på, hvordan bioenergi kan være med til at løse fremtidens klimaudfordringer. Der er med andre ord mange gode grunde for at interessere for bioenergiens fremadrettede rolle i den grønne omstilling.

Bioenergis årsdag
DI Bioenergi samler hele bioenergibranchen til en dag med fokus på anvendelsen og fremtidsudsigterne inden for bioenergi den 3. december 2019. Igen i år vil der være fagligt inspirerende debatter og oplæg samt mulighed for at udvide sit netværk. I år er der bl.a. fokus på bæredygtig biomasse og bioenergiens potentialer i fremtiden. INBIOM og DI Bioenergi præsenterer ligeledes en kortlægning af de nyeste tal for bioenergiklyngen i Danmark.

Du kan stadig nå at tilmelde dig årets Bioenergis årsdag.
Tilmeld dig her 

Sofie Laurentzius Nielsen

Sofie Laurentzius Nielsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2857 8778
  • E-mail soln@di.dk

Relateret indhold