19.12.19 DI Energi Nyheder

Julehilsen i lyset af verdens mest ambitiøse klimalov

Juletiden nærmer sig med hastige skridt. Det har været et halvår med masser af fart på. På DI’s topmøde den 17. september præsenterede DI en ny grøn 2030-plan ”Sammen skaber vi grøn vækst”, der for første gang i Danmark konkret anviser vejen mod 70 pct. CO2-reduktion i 2030.

Danske virksomheder har en høj grad af klimabevidsthed, og udspillet fra DI viser med al tydelighed, at den grønne omstilling og behovet for at gøre noget ved klimaforandringerne er i højsædet i dansk erhvervsliv. Planen er DI’s bud på, hvordan vi kan sikre, at vækst og grøn omstilling i de kommende år går hånd i hånd. Det er afgørende for virksomhederne, at den grønne omstilling bliver en vækstskabende dagsorden, der holder fast i vores konkurrenceevne, skaber flere private job og en stærkere dansk økonomi fremover. Det gør DI’s 2030-plan, hvis de 160 initiativer forfølges som helhed.

På samme konto indbød den nye S-regering med statsminister Mette Frederiksen i spidsen dansk erhvervsliv til et klimapartnerskab med en understregning af, at den grønne omstilling ikke kan ske uden danske virksomheders hjælp. Troels Ranis, Branchedirektør

Regeringen nedsatte på et stort anlagt møde på Marienborg den 13. november i alt 13 klimapartnerskaber. En række topchefer for forskellige danske virksomheder har fået opgaven med at udarbejde foreløbige forslag til såkaldte sektorkøreplaner frem mod februar/marts 2020, der beskriver, hvad den enkelte erhvervssektor kan gøre ved sine egne CO2-udledninger, hvad den kan gøre for andre sektorer og endelig hvilke globale effekter, den kan levere. DI har fået opgaven med at være sekretariat for fire klimapartnerskaber, som omfatter energitung industri, produktionsvirksomheder, luftfart og endelig vand/affald/cirkulær økonomi. Derudover er DI involveret i de fleste øvrige klimapartnerskaber. DI Energi har en tæt og god dialog med klimapartnerskabet for Energi & Forsyning, der sekretariatsbetjenes af Dansk Energi. Der er ikke kun tale om Danmarkshistoriens største brainstorm, men også et sprint på 100 dage, før virksomhederne skal levere deres første bud på klimaindsatsen fremover.

Undervejs er der blevet forhandlet om en ny, dansk klimalov, der skal fastsætte måske verdens mest ambitiøse klimamålsætning frem mod 2030 på 70 pct. DI Energi og Dansk Energi tog i regi af samarbejdet om Erhvervslivets Klimaalliance klimaloven til diskussion på årets energipolitiske konference den 2. oktober. Konferencen blev et tilløbsstykke med over 300 deltagere. På dagen fremlagde Erhvervslivets Klimaalliance også et fælles udspil til anbefalinger til den nye klimalov med klar opbakning til de 70 pct. Det lykkedes at lande en stor, bred politisk aftale i starten af december, hvor regeringen sammen med 8 af Folketingets partier gav hinanden håndslag på en ny, ambitiøs klimalov. Det er en flot aftale, og DI Energi glæder sig til opfølgningen i 2020, hvor den mere konkrete indsats i en kommende klimahandlingsplan skal forhandles i Folketinget.

DI Energi har også lanceret sin nye strategi ”Energien i samarbejde” for perioden 2020-22. Visionen og missionen er fortsat, at Danmark er hjemsted for verdens mest kompetente og konkurrencedygtige energibranche, og vi skal sørge for, at rammevilkårene er tilstede for dette og, at der er synlighed om branchens og dens betydning for verden omkring os. Men den nye strategi sætter nu mere skarpt fokus på klima og bæredygtighed, og der er opstillet tre mærkesager fremover om 1) klimalederskab, 2), Test og demonstration i verdensklasse samt 3) Grøn eksport i vækst. Læs mere om strategien her. DI Energi er godt kørende, og vi arbejder utrætteligt for de over 500 medlemmer. De seneste nøgletal for branchen viser en omsætning på 330 mia. kr. og en eksport på 85 mia. kr. og omkring 73.000 ansatte. Gennem efteråret har DI Energi gennemført en række eksportfremmende aktiviteter for medlemmerne. Københavns værtsskab for C40 borgmestertopmødet i oktober var en stor begivenhed, som samlede mange medlemmer i Industriens Hus for at drøfte og fremvise, hvordan deres løsninger bidrager til klimaarbejdet i verdens byer. Tilsvarende arrangerede DI Energi en stor reception i anledning af WindEurope Offshore i København i november, hvor 400 udstillere og 9.000 gæster fra hele verden deltog.

Som en del af DI Energi har vi også den mindre forening DI Bioenergi, der samler bioenergibranchen i DI. Den 3. december holdt DI Bioenergi sin årsdag under overskriften ”Bioenergi i en klimaneutral fremtid” med op mod 70 deltagere i DI. På årsdagen lancerede vi også en opdateret kortlægning af den danske bioenergiklynge på baggrund af de nye tal. Det går fremad; i dag har bioenergiklyngen 1400 virksomheder, 39 mia. kr. i omsætning, 14.000 ansatte og 11 mia. kr. i årlig eksport. Der er meget at bygge videre på og bioenergi hører et til af de vigtigste elementer i den grønne omstilling – både i Danmark og udlandet.

Årets klimatopmøde COP25 var rykket til Madrid på grund af uroligheder i Chile. Der var lagt op til en første pejling på, hvordan ambitionerne i Parisaftalen fra 2015 skal øges fremover. Det blev desværre en trist affære. De store udleder-lande, blandt andet Kina, USA og Brasilien, var ikke klar til en diskussion om højere ambitioner, og hele spørgsmålet blev skudt til hjørne til næste år i Glasgow. EU og Danmark gik forrest i klimakampen og midt under COP25, kunne vi glæde os over EU Kommissionens præsentation af European Green Deal, der skal på plads inden for de kommende 100 dage. Der lægges op til nye mål med klimaneutralitet i 2050 og op til 55 pct. CO2-reduktion i 2030. Og det Europæiske Råd bakkede op med en beslutning om 2050-klimaneutralitet, desværre med Polen fortsat uden for. Der er dog ikke tøven fra danske virksomheder, der klart bakker op om de nye grønne målsætninger. Der er brug for mere handling, og DI Energi vil fortsætte sit arbejde med at fastholde de danske og europæiske grønne ambitioner, da der er brug for global klimalederskab herfra, hvis klimaindsatsen skal øges fremover.

Jeg vil slutte af med at ønske alle medlemmer, samarbejdspartnere og venner af DI Energi en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold