10.12.19 DI Energi Nyheder

Prisfald på vedvarende energi i ny udbudsrunde

Prisen på vedvarende energi fortsætter med at falde, viser offentliggørelsen af det teknologineutrale udbud i 2019. Det gennemsnitlige pristillæg er faldet til 1,54 øre/kWh sammenlignet med 2,27 øre/kWh sidste år. Udbuddet i 2019 endte med projekter på 135 MW landvindmøller og 136 MW solcelleanlæg (DC effekt).

Energistyrelsen modtog i alt 7 tilbud på projekter til en samlet værdi på i alt 157 mio. kr. (2019-priser), hvilket svarer til 61 pct. af det udbudte budget. Energistyrelsen forventer at indgå to landvindmøllekontrakter, tre solcelleanlægskontrakter samt to kontrakter bestående af både solceller og landvindmøller. Det svarer til 181 MW landvindsækvivalenter, som kan dække 154.000 hustandes elforbrug.

Fald i antallet af bud
I forrige udbudsrunde modtog energistyrelsen i alt 17 bud på 260 MW landvind og 280 MW solceller. Dog blev der kun indgået 6 kontrakter svarende til 200 MW landvindækvivalenter, hvor energistyrelsen i dette års udbudsrunde forventer at indgå kontrakter med alle syv bud.
Ifølge Energiminister Dan Jørgensen er det et udtryk for at støtte til landvind og sol hører fortiden til. Ministeren lægger dermed op til et opgør med de fremtidige udbud, hvor der i alt er afsat 4,2 mia. kr. til støtte til udbud fra 2020 til 2024. 

Læs mere om afgørelsen her

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold