27.03.19 DI Energi Nyheder

Den globale CO2-udledning steg i 2018

De globale CO2-udledninger steg med 1,7 procent i 2018 viser nye tal fra Det Internationale Energi Agentur (IEA). Dette på trods af en rekordhøj vækst i udbredelsen af vedvarende energi og et fald i den globale energiintensitet på 1,3 procent.

Det globale energiforbrug voksede med 2,3 procent i 2018, hvor størstedelen af væksten kommer fra øget elforbrug fra nye, kulfyrede værker i Asien. Størstedelen af kulkapaciteten i Asien er fra værker, der er 12 år gamle med en teknisk levetid på omkring 50 år. USA, Kina og Indien står for 70 procent af væksten i energiforbruget.

Elektricitet bliver i stadig højere grad den foretrukne energibærer, og alene i 2018 var der en vækst på 4 procent i elforbruget. Elektricitet udgør snart 20 procent af det samlede energiforbrug globalt set. Omkring halvdelen af væksten i elektricitet blev dækket af vedvarende energi, hvor Kina er det største marked efterfulgt af Europa og USA.

Faldet i energiintensiteten i 2018 er lavere end i 2014-2016 ifølge IEA, hvilket er tredje år i træk med faldende energiintensitetsforbedringer grundet svagere implementering af energieffektiviseringstiltag og øget energiefterspørgsel i de mere energiintensive økonomier.

Du kan læse mere her.

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

Relateret indhold