Foto: Getty
19.03.19 DI Energi Nyheder

Vi skal forske mere i lagring af energi

Danmark har brug for et nationalt center for energilagring.

I de senere år har vi været igennem en fantastisk udvikling. Solceller og vindmøller er blevet mere effektive, og priserne er faldet. Alt tyder på, at den udvikling vil fortsætte, så vedvarende energi bliver stadig billigere og dermed mere konkurrencedygtig.

Men vi har stadig den udfordring, at vi kun kan producere strøm fra vedvarende energikilder, når solen skinner, og vinden blæser. Derfor skal vi blive i stand til at lagre energien, så vi kan bruge den senere. Først den dag, vi har fundet metoder til at lagre store mængder energi, kan vi udfase olie, kul og gas 100 procent. Effektiv energilagring er altså forudsætningen for, at vi bliver i stand til at løse klimakrisen. Mange lande forsker intensivt i at lagre energi. Nogle forsøger at optimere de traditionelle batterier, som vi kender fra mobiltelefoner og elbiler.

Andre forsker i syntetisk brændsel, der kan erstatte traditionelle brændstoffer til for eksempel biler. Herhjemme har energiselskabet Seas-NVE netop indviet et stenlager. Det består af en bunke isolerede sten, som bliver varmet op til 600 grader af overskydende el fra vindmøller. Når der er behov for energien igen, bliver varmen ledt gennem en generator, som skaber strøm.

Restvarmen bliver sendt ud i de lokale boliger gennem fjernvarmenettet.

Det er et af flere lovende forskningsprojekter herhjemme om energilagring. Men selv om Danmark er blandt de førende lande i verden inden for grøn omstilling, har vi endnu ikke satset helhjertet på energilagring.

Der er tale om løsrevne forskningsprojekter, der er drevet af virksomheder eller universiteter. Derfor mener vi, at Danmark har brug for et nationalt center for energilagring, som kan styrke udviklingen af ny teknologi til at konvertere og lagre energi.

Vi foreslår, at centret bliver ledet af DTU i tæt samarbejde med andre danske universiteter og industrien. Og det bør bygge bro til internationale universiteter.

Det nationale center for energilagring skal forske i, udvikle, demonstrere og teste effektiv teknologi til at konvertere og lagre energi.

Det skal bidrage med relevant viden og teknologi til danske virksomheder, og det skal uddanne ingeniører og forskere, så de får de nødvendige kompetencer.

Centret skal sikre, at investeringer i bæredygtig energi bliver skalérbare, så de for alvor kan gøre en forskel. Investeringerne skal være rentable og skabe arbejdspladser og vækst. Med effektive metoder til at konvertere og lagre energi vil vi komme et stort skridt videre mod at begrænse klimaforandringerne. Og vi vil skabe nye spændende forretningsmuligheder for grønne danske virksomheder.

Danmark har brug for et nationalt center for energilagring.

Debatindlægget blev bragt i Politiken den 19. marts 2019

Læs mere

Læs hvidbogen fra DTU her: Whitebook Energy storage technologies in a Danish and international perspective

Læs yderligere pressemeddelelsen fra DI her.

Skrevet af:

Kim Graugaard, Jesper Hjulmand, Lars Aagaard, Anders Overgaard. Hhv. adm. direktør for DI, SEAS-NVE, Dansk Energi og Rektor for DTU

Relateret