11.04.19 DI Energi Nyheder

Stort erhvervspotentiale ved el-til-x-anlæg

Ny analyse fra Energinet viser, at el-til-x anlæg har et betydeligt potentiale i Danmark - også inden 2030.

Billig grøn energi fra vind og sol kan gøre det kommercielt attraktivt at etablere el-til-x anlæg tidligere end ventet. Det vil sige anlæg, hvor der for eksempel kan produceres syntetisk gas, brint eller flydende brændstoffer. Det viser en ny analyse fra Energinet.

DI Energi har sammen med blandt andet DTU haft fokus på perspektiverne ved at satse på energilagring. Indsatsen med at forske, udvikle og demonstrere nye løsninger kan accelerere den grønne omstilling, og derfor ønsker DTU og DI Energi 100 mio. kr. årligt til et center for energilagring.

DI Energi afholder sammen DTU en workshop om energilagring og -konvertering den 28. maj 2019. Nærmere information om denne workshop følger.

Læs mere

Læs Energinets nyhed her.

Læs hele analysen PtX i Danmark før 2030

Sune Thorvildsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk
Relateret