Foto: Getty
30.04.19 DI Energi Nyheder

Uddannelse blandt energibeskæftigede

Ny analyse af DI Energi undersøger tendenser blandt beskæftigede i energibrancen.

I Energiindustriens virksomheder er der relativt mange medarbejdere med en videregående uddannelse. Der er også relativt mange over 55 år, hvilket bliver en udfordring for virksomhederne, som skal håndteres. Samtidig er antallet over 55 år vokset i perioden 2008-2016. Energibranchen efterspørger markant flere beskæftigede med en teknisk uddannelse, og den efterspørgsel forventes at stige.

Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er helt afgørende for danske virksomheder, og det er vigtigt at danske virksomheder kan rekruttere gode kandidater i Danmark og fra udlandet. Dygtige og velkvalificerede kandidater er med til at skabe virksomhedernes succes med grønne løsninger Troels Ranis, Branchedirektør

DI har i foråret 2018 foretaget en undersøgelse blandt 300 af de mest forskningsaktive virksomheder i Danmark. Her træder energiområdet tydeligt frem som det 3. vigtigste område, der bør prioriteres inden for den offentlige forskning ifølge danske virksomheder.

Hvis virksomhederne ikke har adgang velkvalificerede medarbejdere, så rammer det virksomhedernes produktivitet og innovationsevne på sigt. En tilstrækkelig og kompetent arbejdsstyrke er simpelthen afgørende for at Danmark kan forblive en grøn vindernation Troels Ranis, Branchedirektør

Læs mere

Læs mere på EnergiWatch her.

Læs hele DI Energis analyse Uddannelse blandt energibeskæftigede.

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold