Gabriela Prate Dias, Copenhagen Centre on Energy Efficiency; Troels Ranis, DI Energi og Atli Benonysson, Danfoss ved åbningen af det femte årsmøde i District Energy in Cities Initiative.

25.06.19 DI Energi Nyheder

Fjernvarme og -køling accelereres af FN

District Energy in Cities Initiative holdt sit femte årsmøde i København i juni.

FN arbejder med energidagsordenen som et vigtigt verdensmål. Der er sat et særligt initiativ i gang med dansk støtte – District Energy in Cities - for at fremme brugen af fjernvarme og -køling i flere lande som en måde at øge energieffektiviteten i forsyninger. Baggrunden er, at teknologierne til at forsyne flere byområder med fjernvarme og -køling findes, og at vidensdeling og styrkelse af planlægningskapaciteten kan accelerere udbredelsen i byer og lande med stort potentiale.

Initiativet, der er forankret i FN, har stærk dansk støtte med finansiering fra blandt andet DANIDA og Danfoss Fonden. Foreløbig er 45 partnere engageret i initiativet, som bringer mange typer interessenter sammen om at udbrede kendskab til fjernvarme og -køling og at forberede og finansiere konkrete energiprojekter i de 36 involverede byer.

Ved mødet fremlagde partnerbyer fra blandt andet Indien, Chile, Serbien, Kina og nordafrikanske lande deres erfaringer med pilotprojekter inden for fjernvarme og -køling. Mødet var også en anledning til at se og lære af danske erfaringer, hvilket firmaer som COWI, Rambøll, HOFOR og E.ON bidrog til.

Læs mere

For mere information om District Energy in Cities Initiative, se her.

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk
Relateret