12.06.19 DI Energi Nyheder

Sammen om Energispareordningen

Tvivl om fortolkning af Energisparebekendtgørelsen har skabt usikkerhed i energibranchen. Derfor opfordrer DI, Dansk Energi, Dansk Erhverv og Dansk Fjernvarme nu Energistyrelsen til at få styr på reglerne.

Energibesparende projekter risikerer betydelige forsinkelser, og virksomheder er usikre på, hvorvidt de kan opfylde målene i Energispareaftalen. Det er de direkte konsekvenser af, at Forsyningstilsynet på det seneste har skabt uklarhed om de regler, der skal regulere Energispareordningen frem til dens afslutning 31. december 2020.

Det fremgår af et fælles høringssvar, som DI, Dansk Energi, Dansk Erhverv samt Dansk Fjernvarme netop har afgivet til Energistyrelsen.

I det fælles høringssvar pointeres det, at Forsyningstilsynet har skabt alvorlig tvivl om fortolkningen af Energisparebekendtgørelsen for så vidt angår kravene til dokumentation af omkostninger, og om forståelsen af reglerne om markedsmæssighed af aftaler, som net- og distributionsvirksomheder indgår med uafhængige koncerneksterne parter. Samtidig hersker der usikkerhed om vilkårene ved nedlukning af Energispareordningen. Derfor fremhæves det også i det fælles høringssvar, at det er afgørende, at der skabes ro omkring Energispareordningens sidste år og dermed virksomhedernes grundlag for at agere i markedet.

Læs hele høringssvaret her.

Sofie Laurentzius Nielsen

Sofie Laurentzius Nielsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2857 8778
  • E-mail soln@di.dk

Relateret indhold