GettyImages
27.06.19 DI Energi Nyheder

Søger du penge til udvikling af grøn energiteknologi eller – services?

Så læs med her: EUDP indkalder til ansøgninger, der søger støtte fra EUDP 2019-II

Bestyrelsen i EUDP giver tilskud til innovative projekter, som bidrager til at indfri Danmarks politiske målsætninger inden for energi og klima samt til at skabe danske arbejdspladser og eksport af energiteknologi.

EUDP støtter primært udviklings- og demonstrationsprojekter. Det er væsentligt, at projektet er beskrevet i relation til ”state-of-the-art” for teknologien, og at projektets kommercielle perspektiver bliver klarlagt, idet EUDP lægger vægt på at støtte udvikling af teknologier, der kan føre til markedsmæssig udbredelse og gerne globalt.

EUDP ønsker særligt at tilskynde til at udvikle demonstrationsprojekter og projekter, der rækker helt frem til markedet, herunder om nødvendigt projekter, hvori der indgår flere trin af teknologiens udvikling og demonstration for at nå dertil. Sådanne projekter kan ofte karakteriseres ved en bredere og mere omfattende aktørkreds, større budget og et længere tidsforløb.

Projekter kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder gerne i samarbejde med universiteter og GTS’er. I sådanne samarbejdsprojekter ønsker EUDP, at projekterne er forankret hos de deltagende virksomheder for at sikre en efterfølgende kommercialisering.

Ansøgningsfristen er fredag den 6. September 2019 kl. 15.00. Læs mere her.

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold