GettyImages
09.07.19 DI Energi Nyheder

Sommerhilsen 2019

Af Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

I juni måned slog vi varmerekord. I Danmark har vi også sat rekord med debatten om klima, der nu står som det absolut mest hotte politikområde. I løbet af 1. halvår 2019 har vi været igennem to valg i Danmark først til Europa-Parlamentet og senest til Folketinget. Begge valg har stået i klimaets tegn. Det er aldrig set tidligere, og det er der god grund til. Klimaudfordringerne er uafviselige, og der er brug for udvise handling og ansvarlighed.

DI Energi har udarbejdet en ny kernefortælling for branchen. Vi kalder den “Energien i samarbejde”. Det handler om at se fremad – ikke om danske politiske løsninger på udfordringerne med oliekrisen i 1973. Budskabet i den nye fortælling er helt enkelt, at klimaet kræver, at nogen går forrest og finder nye løsninger. Og Danmark kan kun gå forrest, hvis vi alle bidrager til samarbejdet; politikere, myndigheder, borgere og erhvervsliv. DI Energi vil i den kommende tid formidle det budskab. Vi vil give konkrete eksempler til den nye regering og medlemmer af det nye folketing med det løfte, at energibranchen samtidig er klar til at investere og innovere mere. Det gør branchen med det sigte at udvikle løsningerne og bidrage til at drive den grønne omstilling fremad. Med flere kloge energieffektive løsninger og mere vedvarende energi, der kan skabe grøn vækst til gavn for Danmark.

Kernefortællingen blev lanceret på DI Energis årsdag den 25. april 2019. Årets tema var “Grøn vækst - sådan griber energibranchen muligheder”. Med over 200 deltagere satte vi fokus på, hvordan digitalisering kan bidrage til at skabe vækst i virksomheder i den danske energibranche. Hvordan bringer digitalisering fornyet vækst til erhvervsliv, borgere og samfund? Og hvad betyder det for din virksomhed? Det fik vi svar på fra en række vidende og veloplagte talere.

Og halvåret har budt på mange flere indsatser i både ind- og udland.

Ved årets start præsenterede VLAK-regeringens Grønne vækstteam sine 10 politiske anbefalinger til grøn vækst med formanden Lars Peter Søbye (CEO i COWI og formand for Dansk Industri) i spidsen. DI Energis formand  Claus Madsen (CEO i ABB Danmark) var også medlem af vækstteamet. DI Energi havde leveret et indspil på i alt 13 forslag til vækstteamet undervejs i arbejdet, og det kunne ses i anbefalingerne. DI Energi håber, at den nye S-regering tager anbefalingerne til sig og sætter sig i selen for at realisere dem. Det vil DI Energi arbejde for.

DI Energi tog i starten af 2019 også teten på diskussionen om nye regler for udnyttelse af overskudsvarme med en større konference i Den Sorte Diamant om sagen i samarbejde med Dansk Fjernvarme. Øget energieffektivitet er afgørende for den grønne omstilling, og der spildes mængder af energi hvert år på grund af tossede regler. Derfor var det ekstra glædeligt, at Folketinget blev enige om en ny, politisk aftale om overskudsvarme, der sænker afgiften på overskudsvarme helt ned til 10 kr. pr. GJ. Det efterlader et håb om, at flere overskudsvarmeprojekter mellem industri og varmeforsyning kan se dagens lys i de kommende år. Vi er ikke helt i mål endnu, da der skal tages stilling til et spørgsmål om prisregulering. DI Energi vil arbejde for, at der ikke indføres en restriktiv og unødvendig prisregulering fremover.

Det var ligeså glædeligt, at energiforligskredsen fik en politisk aftale på plads om de nye biogasregler. I et tæt og godt samarbejde med Biogasbranchen lykkedes det at sikre udbygningsplanerne for de næste biogasanlæg i Danmark. Samtidig fik vi aftalt en fornuftig overgang fra Energiforliget i juni 2018 til de nye regler.

I lyset af EU-Kommissionens forslag til en ny, langsigtet klimastrategi for 2050 –  A Clean Planet For All – inviterede DI Energi sammen med Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, EuroHeat & Power, og Eurelectric til en fælles konference i Bruxelles: ”Delivering on EU 2050 climate ambitions: The role of renewable electricity in the heating and cooling sector”. Ca. 50 pct. af EU’s energiforbrug går til opvarmning, så her har vi brug for fremme anvendelse af vedvarende energi og energieffektivitet, og vi skal være bedre til at bringe danske løsninger i spil på det europæiske marked. 

I løbet af foråret tog DI Energi sammen med DI Byg temperaturen på tilrettelæggelsen af den fremtidige energispareindsats. Vi inviterede interesserede medlemmer til at give deres konkrete bidrag til, hvor det bør ske. I forbindelse med Energiaftalen fra juni 2018 blev der aftalt "en målrettet energispareindsats". Specifikt indføres en markedsbaseret tilskudspulje på 500 mio. kr. årligt, som er målrettet energibesparelser i bygninger (200 mio. kr.) og i procesenergi i industri- og serviceerhverv (300 mio. kr.) i perioden 2021-2024.

DI Energi satte sammen med DTU, EFKM og ATV også kikkerten for øjet i forhold til at fremme energilagring og -konvertering med en fælles konference i marts. Energilagring er en vigtig byggesten på vejen til et fossilfrit samfund. På konferencen blev der præsenteret et fælles forslag om at etablere et nationalt center for energilagring i Danmark. Det handler om, at vi skal blive bedre til at gemme energien. Vi skal også udvikle nye løsninger, så vi i fremtiden kan skabe højværdiprodukter af vores overskudsstrøm, når prisen på vind og sol er lav.

Den første del af 2019 har også rummet en række erhvervsfremstød med fokus på grøn omstilling. DI Energi deltog sammen med en større kreds af medlemmer i det royale fremstød til Sydkorea i maj. Besøget var en stor succes, og koreanerne har store omstillingsplaner for udbygningen af havvind og andre grønne teknologier. Dertil var DI Energi i spidsen for et businessseminar med deltagelse af HKH Kronprins Frederik om energieffektivitet med fokus på danske løsninger. 

Op til sommerferien afholdt DI Energi en klimalovshøring blandt medlemmerne. Udformningen af en ny klimalov bliver en kernesag for den nye S-regering efter sommerferien og DI Energi dykkede ned i diskussionen på baggrund af oplæg fra klimarådets formand Peter Møllgaard, vismanden i Det Miljøøkonomiske Råd Lars Gårn Hansen og direktør Christian Ibsen i den grønne tænketank Concito.

DI Energi deltog og var medarrangør af flere debatter på Folkemødet i Allinge. F.eks. fortalte store, danske virksomheder som Arla, ABB, Aalborg Portland, SAS og COWI om deres nuværende arbejde og fremtidige ambitioner med at skabe bæredygtige produkter. Der er mange udfordringer med at reducere CO2-aftrykket fra én liter mælk, én liter flybrændstof og et kilo cement, men det er en betingelse for at skabe fremtidens vækstmuligheder, hvis væksten i virksomheder og samfund skal fortsætte.

Den 26.-27. juni holdt DI Energis nyvalgte bestyrelse et bestyrelsesseminar på Danmarks grønne ø, Samsø. Scenen blev sat på Energiakademiet med direktør Søren Hermansen som facilitator, der med inspiration i den grønne omstilling af Samsø satte scenen for en diskussion om DI Energis nye strategi. Vi skal sætte kursen for, hvad branchefællesskabet sigter efter fremover, når den nuværende strategi udløber i 2020. Det bliver en vigtig opgave for DI Energis bestyrelse at færdiggøre arbejdet i løbet af 2019, så der kan præsenteres en ny strategi i starten af det nye år.

DI Energi er et branchefællesskab i vækst. Vi er nu over 500 medlemmer. Vi håber, at det bliver til endnu flere. Den store medlemsopbakning er afgørende for at skabe synlighed om energiindustrien, dens kompetencer og løsninger. Samspillet med medlemmerne er rigtig godt og sekretariatet i DI Energi er altid til rådighed for at bistå i stort og småt.

Vi ønsker alle medlemmer og jer læsere en rigtig god sommer.

Relateret