21.08.19 DI Energi Nyheder

Ny regulering i finanssektoren kan bidrage til den grønne omstilling af EU’s økonomi

Finland har overtaget rollen som formand for EU. En vigtigt dagsorden for det finske formandskab er, at sætte tempo på den grønne omstilling af EU.

Farten på den grønne omstilling afhænger imidlertid også af, om der bliver investeret tilstrækkeligt i nye klimavenlige teknologier. EU har derfor udarbejdet en handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst.

EU skønner, at der på klima- og energiområdet alene mangler investeringer på 290 mia. euro årligt for at realisere EU’s 2030-mål. Den finansielle sektor spiller en central rolle med at tilvejebringe  finansiering til at realisere målet i Paris-aftalen. EU har derfor udarbejdet en pakke med lovforslag, som skal sikre bæredygtige finansiering, og bidrage til at udligne dette investeringsunderskud. Med forslaget ønsker EU-Kommissionen at skabe et fælles ramme som er gennemsigtig for grønne investorer med fælles standarder og en taksonomi for, hvornår en investering er bæredygtig. I juni kom der en rapport fra en ekspertgruppe med anbefalinger til denne taksonomi.  Læs ekspertgruppens konklusioner her

Hos investorer og aktører i finansielle sektor har der på det seneste været en voksende interesse for bæredygtige investeringer blandt andet en stigning i markedet for grønne obligationer. Den danske Nationalbank er for nyligt blevet medlem af Network for Greening the Financial System, NGFS, der består af en række centralbanker og tilsynsmyndigheder, som gerne vil bidrage til udviklingen af risikostyringen af miljø- og klimarisici i den finansielle sektor.

Læs mere om Kommissionens forslag her

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold