18.09.19 DI Energi Nyheder

EUDP skaber jobs og vækst til gavn for klimaet

EUDP tilbyder økonomisk støtte til energiteknologisk innovation, som i 2019 og 2020 uddeler næsten 1 mia. kr. til projekter.

Omsætningen i de grønne erhverv er øget med 31 pct. siden 2012, som er væsentligt mere målt i procent end i resten af økonomien, hvor omsætningen i øvrige private erhverv er øget med godt 6 pct. i samme periode. 

Siden 2008 har danske skatteydere investeret godt 3,4 mia. kroner i grøn energiteknologi gennem det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram EUDP, og de penge viser sig at være givet godt ud. Virksomhederne, der har modtaget EUDP støtte, har opnået en meromsætning på 12,2 mia. kroner og yderligere 5,3 mia. forventes realiseret fremover. Evalueringen dokumenterer, at programmet har resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæftigede og sandsynliggør, at dette tal vil stige til 5.400 i løbet af en kortere årrække. Det gennemsnitlige projekt er realiseret ved, at virksomheden har investeret 1,2 krone for hver modtaget støttekrone fra EUDP.

Dansk klimaeventyr
EUDP-programmet støtter direkte op om Danmarks målsætning om forsyningssikkerhed, uafhængighed af fossile brændstoffer og en stærk dansk knowhow - ofte i et samspil mellem virksomheder og universiteter. Ud af de 591 EUDP-projekter, der har modtaget støtte, er 93 procent af projekterne lykkedes, vurderet i forhold til den oprindelige målsætning, som er angivet i ansøgningen til EUDP.

Evalueringen er udarbejdet af Damvad Analytics og Muusmann. Det er den tredje evaluering i programmets levetid, og den første evaluering der alene fokuserer på EUDP og programmets evne til at skabe omsætning, eksport og beskæftigelse i danske virksomheder inden for grønne energiteknologier.

Sol, vind, salt, bølger og…
Det gamle udtryk om at dele sol og vind lige gælder ikke for EUDPs tildelinger. Vurderingen af ansøgninger er baseret på teknologineutralitet; så længe et ansøgerprojekt knytter sig til energiteknologi, har potentiale til at fremme vækst og beskæftigelse og kan bidrage til at realisere Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger, er projektet kandidat til støttekroner.

Verden har behov for et mix af vedvarende energikilder, der kan producere stabil, billig, grøn energ uanset, hvordan vinden blæser. EUDP har derfor en stærk interesse i at modtage kvalificerede ansøgninger med ideer til forbedring eller videreudvikling af mange forskellige energiformer Thea Larsen, bestyrelsesformand EUDP

Opråb til danske virksomheder
Bevillingsrammen for EUDP har været støt stigende de seneste par år og stiger til 500 mio. kroner i 2020. Energiteknologisk knowhow er en dansk styrkeposition, men der er fortsat mange uløste udfordringer i forhold til at optimere energisystemer. Der er med andre ord gode grunde til, at du som energi-virksomhedsleder skal interessere dig for, om din virksomhed kan få en fod inden for det energiteknologiske vækstområde. 

Næste ansøgningsrunde ligger i starten af 2020.

EUDP
Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold