12.09.19 DI Energi Nyheder

Overskudsvarme – en vigtig del af 70 pct.-målet

På DI’s og Dansk Fjernvarmes konference om overskudsvarme i Industriens Hus den 10. september var der bred enighed mellem politikere, rådgivere, fjernvarmen, industrien og vidensinstitutioner om at udnyttelse af industriens overskudsvarme skal fremmes. Her vil blandt andet certificeret overskudsvarme og mere marked være vejen frem.

Introduktion til sagen.
Konference om overskudsvarme skød den energipolitiske sæson i gang ved at sætte en række udeståender fra overskudsvarmeaftalen fra marts i år til debat. Ifølge aftalen skal disse aftales i efteråret 2019 på baggrund af oplæg fra regeringen.

Direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme og branchedirektør Troels Ranis fra DI Energi bød indledningsvis deltagerne velkommen og fortalte om de udfordringer udnyttelse af overskudsvarme står overfor.

Det drejer sig først og fremmest om, at den prisregulering, som politikkerne ønsker, ikke bliver så uhensigtsmæssig, at den kommer til at stoppe etablering af nye overskudsvarmeprojekter. Derudover er det vigtigt, at den certificeringsordning, der kan sikre en lavere afgift på ekstern overskudsvarme, bliver simpel og let at gå til. Troels Ranis understregede, at når certificeringsordningen skal på plads, er det vigtigt, at beslutningstagerne husker på, at formålet med ordningen er at fremme udnyttelsen af overskudsvarmen, og at ordningen bør bære præg af det, så den ikke drukner i bureaukrati til skade for klimaet.

Blandt oplægsholderne var Peter Maagøe fra Viegand & Maagøe. Han stillede spørgsmålstegn ved, om overskudsvarmeafgifter overhovedet var hensigtsmæssige givet regeringens ambitiøse klimamål og pointerede, at ny projektudvikling kommer til at ligge stille efter 2019, hvis der ikke gøres noget.

Professor Birch Sørensen redegjorde blandt andet for, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at ligestille certificeret overskudsvarme med andre CO2-frie varmekilder, hvilket svarer til at sætte afgiften til nul, så længe biomasse og solvarme er fritaget for energiafgift.

Et af de politiske argumenter for prisregulering af overskudsvarme har været forbrugerbeskyttelse. Her fremgik det i en af debatterne, at fjernvarmen ikke kan og ikke vil købe overskudsvarme til en højere pris end de eksisterende alternativer, og at der ikke var brug for en prisregulering til at beskytte forbrugerne yderligere udover den forbrugerbeskyttelse, der allerede ligger i varmeforsyningsloven.

Konferencen blev afsluttet med en livlig, politisk debat med energiordfører fra Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti og erhvervsordfører for Socialdemokratiet Orla Hav. Her var der generel enighed om, at der ikke skal stilles unødige benspænd op for at udnytte industriens overskudsvarme til gavn for industrien, fjernvarmen og klimaet.

 

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3579
  • Mobil +45 2924 4591
  • E-mail jedp@di.dk

Relateret indhold