23.09.19 DI Energi Nyheder

PSO-tariffen stiger i 4. kvartal 2019

PSO-tariffen stiger fra 0 til 7,6 øre pr. kWh fra tredje til fjerde kvartal 2019, men er dog stadig lavere end tariffen fra fjerde kvartal 2018.

PSO-tariffen stiger fra tredje til fjerde kvartal 2019. PSO-tariffen var på 0 øre i tredje kvartal og stiger nu til 7,6 øre pr. kWh i fjerde kvartal.

Stigningen hænger sammen med, at elproduktionen fra vind, sol og biomasseværker typisk er højere i fjerde kvartal end det er tilfældet i andet og tredje kvartal, hvilket øger støtteomkostningerne, og dette påvirker tariffen i opadgående retning. Dermed øges tariffen markant i forhold til de foregående kvartaler, mens den kun er en anelse højere end i første kvartal, der ligesom fjerde kvartal er præget af højere støtteudgifter end om sommeren.

Tariffen for fjerde kvartal 2019 er dog lavere, end den var i fjerde kvartal 2018, hvor tariffen var på 9,8 øre/kWh.

Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2019 vægtet efter forbrug kommer til at udgøre 3,8 øre/kWh, hvilket er markant lavere end i 2018, hvor den udgjorde 11,9 øre/kWh. Faldet i tariffen skyldes primært højere priser på el, højere overdækning, yderligere udfasning af grundbeløb samt højere PSO-lempelser i 2019.

Læs mere om PSO-tariffen på Energistyrelsens hjemmeside her

Louise Bank

Louise Bank

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk

Relateret indhold