22.01.20 DI Energi Nyheder

Ny rapport: Sektorkobling er nøglen til fremtidens bæredygtige energisystem

Fremtidens klimavenlige samfund ser markant anderledes ud, end det samfund vi kender i dag. Der kommer rigelige mængder grøn energi fra vindmøller, solceller og biogasanlæg, og den skal udnyttes over alt i samfundet – i boliger, biler, fly, skibe og virksomheder. Det kræver stærke tværgående løsninger, og at vi udnytter de digitale løsninger fuldt ud. Til gengæld er gevinsterne meget store

DI Energi har i samarbejde med konsulentvirksomheden DareDisrupt udarbejdet en analyse af potentialerne indenfor sektorkobling med et internationalt perspektiv. Rapporten indeholder en række strategiske anbefalinger til det danske system og samfund samt til danske virksomheder om hvordan man skaber rammerne for produktiv og værdiskabende sektorkobling til gavn for konkurrencekraften og klimaet.

En række virksomheder som ABB, Danfoss, Københavns Lufthavne og Nature Energy går allerede foran i sektorkoblingsarbejdet. Rapporten peger på tre områder som skal udvikles yderligere, hvis vi skal nå klimamålene og samtidig sikre virksomhedernes konkurrenceevne. Disse områder tæller digitalisering, elektrificering og overgang til grøn og cirkulær energi.

En sektorkobling kræver tværgående løsninger
Digitale løsninger indeholder et stort potentiale for at effektivisere og reducere energiforbruget på tværs af sektorer. Den samlede efterspørgsel efter energieffektive løsninger forventes at være 8 gange større end det nuværende marked for vindenergi frem mod 2040.

Elektrificering af samfundet danner grundlaget for den grønne omstilling. Omstillingen skal ske gennem direkte elektrificering som f.eks. transport og bygninger. Samtidigt skal indirekte elektrificering via. Power-to-X spille en afgørende rolle inden for infrastruktur og teknologi som kræver en længere omstillingsproces.

I fremtiden skal vi sikre at alt vores fremtidige energi er grøn og cirkulær, samt at den vedvarende energi udnyttes overalt i samfundet. Det er afgørende at vi undgår spild, og kan skabe værdi ud fra overskud i produktionen. Eksempelvis kan bioaffald fra landbrug, industri og husholdninger bidrage til at producere grøn biogas, som kan bruges i den eksisterende gasinfrastruktur.

Nøglen til fremtidens energisystem
Teknologierne findes allerede, men før de kan ændre energimarkedets dynamik kræver det, at der skabes partnerskaber, som kan udvikle, teste og implementere de nye bæredygtige løsninger. Vi skal i fællesskab udvikle nye forretningsmodeller og arbejdsmetoder, som støtter udviklingen af et grønt energisystem, og samtidigt øge Danmarks konkurrenceevne og eksport.

Rapporten pointerer, at vi gennem sektorkobling kan reducere Danmarks CO2-udledning med 22 mio. tons samlet over de næste 25 år.

Faktaboks

På baggrund af analysen har vi opstillet tre anbefalinger til system og samfund, som bygger på den danske energibranches tradition for at skabe innovative og kreative løsninger på tværs af sektorer: 

Der skal udvikles en dansk strategi for sektorkobling, skabes regulatorisk rum for innovation og udvikling samt sikres adgang til viden, erfaringer og data.

På samme måde opstilles også tre anbefalinger til de danske virksomheder: 

Danske virksomheder skal accelerere innovationen omkring klima og energi, løfte deres kompetencer og mindset omkring digitale teknologier og data samt skabe samarbejde gennem partnerskaber

Publikationer

Sektorkobling - nøglen til fremtidens bæredygtige energisystem

Download rapport
Sofie Laurentzius Nielsen

Sofie Laurentzius Nielsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2857 8778
  • E-mail soln@di.dk

Relateret indhold